Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming zitten in de lift

Een beheerovereenkomst sluiten met de VLM, om de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug te geven. Meer dan 3000 landbouwers doen het dit jaar. Ze zetten daarvoor samen 9691 hectare landbouwgrond in. De maatregelen voor soortenbescherming worden het breedst ingezet en omvatten 3601 hectare of 37 % van de totale oppervlakte voor beheerovereenkomsten. De oppervlakte voor soortenbescherming stijgt jaar na jaar. 

Bij de beheerovereenkomsten voor soortenbescherming, zitten voornamelijk de akkervogelmaatregelen in de lift. Zo worden de maatregelen ‘voedselgewas’ en ‘aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus’ vaker gekozen. Ze beslaan nu respectievelijk 914 hectare en 798 hectare. De oppervlakte waarop een beheerovereenkomst voor weidevogels wordt toegepast, bedraagt 1109 hectare: vooral de beheerpakketten ‘kuikenweide’, ‘standweide 15 juni’ en ‘uitgestelde maaidatum’ worden jaar na jaar populairder. 

De beheerovereenkomst waterkwaliteit mag dan wel van de troon zijn gestoten door die voor soortenbescherming, ze is nog altijd goed voor 3234 hectare of 33 % van het totale areaal.

Op 650 hectare loopt een beheerovereenkomst erosiebestrijding. Het gaat dan om grasstroken of percelen die ingezaaid werden met gras op strategische plaatsen.  

Naast de beheerovereenkomsten voor soortenbescherming, vertonen ook de beheerovereenkomsten perceelsrandenbeheer en botanisch beheer een stijging in oppervlakte. De beheerdoelstelling perceelsrandenbeheer telt bovendien het meeste dossiers, namelijk 1537.

Als we de beheerovereenkomsten voor het onderhoud van kleine landschapselementen onder de loep nemen, zien we dat het aantal beheerovereenkomsten voor het onderhoud van haag, kaphaag en knotbomenrij elk jaar toeneemt.

Onderzoek naar het effect
Dat beheerovereenkomsten resultaten voor biodiversiteit opleveren, werd dit voorjaar duidelijk: in het voorjaar werden regelmatig jagende nachtzwaluwen waargenomen boven perceelsranden in Meeuwen-Gruitrode, de pas aangelegde vogelakkers trekken  interessante soorten aan zoals de veldleeuwerik en velduil en de beheerovereenkomsten dragen bij aan de overleving van de erg zeldzame knoflookpad.  

Lopend onderzoek van het Instituut van Natuur- en Bosonderzoek, toont aan dat een optimalisatie van de schaal waarop en de hoeveelheid waarmee de maatregelen genomen worden, een positief effect hebben op de aanwezigheid en de soortendiversiteit van broedvogels. Het is dus belangrijk om maatregelen in gebieden te concentreren. De VLM zet daar met zijn bedrijfsplanners nu al sterk op in.

Alle informatie over de beheerovereenkomsten zijn te vinden op  www.vlm.be > thema’s > beheerovereenkomsten.

Bijlage cijfers beheerovereenkomsten.docx

DOCX - 781 Kb

Leen Van den Bergh

woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Bert Van Wambeke

Diensthoofd beheerovereenkomsten, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact