(Be)Leve(n) De Beemd

Beersel - Een volksfeest in het veelzijdige natuurpark.

Was het nu Beleven van, Leven in of Leve het natuurpark Alsembergse Beemd? ​
Op zondag 26 maart is het allemaal juist. Met een volksfeest vieren we officieel de opening van het veelzijdige natuurpark. Jij komt toch ook?

Het natuurpark Alsembergse Beemd is een bijzondere plek in de mooie Molenbeekvallei in Beersel. De voorbije jaren leed deze vallei onder extreme weersomstandigheden, klimaatopwarming en toenemende betonnering. Samen met de gemeente en andere partners voerde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maatregelen uit om het tij te keren.

De inwoners van Beersel en Sint-Genesius-Rode waren de wateroverlast beu. Om regenwater op te vangen, legden we een bufferzone aan op de plaats van de vroegere Volvo parking. Tussen de Molenbeek en de Leusebeek creëerden we een nieuwe beek. Zo vermijden vissen de Ensdellemolen en krijgt de vispopulatie terug alle kansen. Voor amfibieën, libellen en waterminnende planten legden we drie poelen aan. De zeldzame kever het vliegend hert kreeg broedstoven om zich te kunnen voortplanten.

In het park bleven oude bomen staan. We plantten ook nieuwe, inheemse bomen en struiken aan.
In het park bleven oude bomen staan. We plantten ook nieuwe, inheemse bomen en struiken aan.

Naast de vele inspanningen voor de natuur, is het nieuwe park nu ook een aangename ontmoetingsplek voor jong en oud. We investeerden in natuurlijke speeltoestellen, nieuwe wandelpaden en zitbanken. De kersverse speelzone aan de Springveer is niet alleen een meerwaarde voor de school. Nee hoor, voor alle bezoekers van het park.

Al deze maatregelen zetten we op zondag 26 maart in de kijker. Het plein aan het Lambiekcentrum toveren we om tot een infomarkt met verschillende standen van onze partners. Ze bieden zoete dessertjes en dranken aan. Ook zijn er leuke activiteiten zoals (gegidste) wandelingen, waterdiertjes scheppen, insectenhotelletjes maken, grime en een springkasteel. Aan de infostand van de VLM kan je terecht met vragen over de inrichting van het park en voor een korte wandeling door het park met een leerrijke woordzoeker. De Academie Orfeus zorgt voor een muzikale noot en in het Lambiekcentrum kan je op groot scherm kijken naar de natuurfilm over de Molenbeek. Een prachtige creatie van Marc Provost.

Uitnodiging evenement: klik op de afbeelding
Uitnodiging evenement: klik op de afbeelding

Dit mooie natuurpark kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de VLM, de gemeente Beersel, de provincie Vlaams-Brabant en het Europese LIFE Belini project. In 2022 kreeg het park een verdiende nominatie voor de prijs Publieke Ruimte.

Minister Zuhal Demir woont tijdens de opening de VN-top rond water bij en kan er dus zondag niet bij zijn, maar stond er wel op volgende mee te geven over projecten zoals dat van de Alsembergse Beemd:

In al onze toekomstige projecten moeten we nadenken over hoe we water een plaats geven, het belang van water vasthouden kan ik niet genoeg benadrukken. In de Alsembergse Beemd werd al nagedacht over de rol van water, voor onze echte Blue Deal projecten werden uitgerold. Water opvangen en tegelijk natuur creëren en ruimte om te ontspannen. Het zijn deze realisaties waar we in de nabije toekomst vruchten van gaan plukken, als zomers nog droger worden en korte, hevige neerslag voor wateroverlast zorgt.

 

Ingrid Beerens

Projectontwerp, Vlaamse Landmaatschappij

Renaud Bocquet

Projectmanager Vlaamse Rand, Vlaamse Landmaatschappij

Katrien Branders

Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met