Blue Deal investeert miljoen euro voor bufferen van hemelwater in Bokrijk

Vlaamse regering draagt driekwart miljoen euro bij tot project dat hemelwater langer ophoudt en ook zuivert, voor het water het natuurgebied rond openluchtmuseum Bokrijk instroomt.

Het openluchtmuseum is wellicht het eerste waar je aan denkt als je de naam Bokrijk hoort vallen. Bezoekers genieten er van de rijke Vlaamse geschiedenis in een groene omgeving. Wat minder geweten is, is dat het museum ten midden van topnatuur ligt. Het provinciaal domein met onder andere het natuurgebied Craenevenne is een biologisch gezien heel waardevol stuk natuur, dat Europees beschermd is.

In dat gebied start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) momenteel het ‘natuurinrichtingsproject Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit’ op. Een hele mond vol, maar vooral een belangrijke stap voorwaarts voor de natuur in Bokrijk en Kiewit. Voor een optimale natuur in Bokrijk is een goede waterhuishouding, zowel kwalitatief als kwantitatief, uitermate belangrijk. En daar investeert Vlaanderen nu al in.

Water voor Bokrijk

Via Craenevenne stroomt hemelwater het provinciaal domein in. Dat water komt onder andere van de rioleringswerken die Fluvius Limburg uitvoert stroomopwaarts. Het hemelwater komt via de gescheiden rioolstelsels naar het natuurgebied. Door een buffering te voorzien, wordt het afstromend water langer opgehouden, kan het infiltreren in de ondergrond en zorgt het stroomafwaarts minder voor wateroverlast bij bv hevige buien. In drogere perioden blijft de ondergrond dan weer langer vochtig door al dat water dat kon insijpelen. Dat biedt kansen voor de ontwikkeling van natte natuur.

Die natte natuur vraagt ook om zuiver water. In Craenevenne wordt daarom een zuiveringszone aangelegd onder de vorm van een breed, open bekken, waarrond rietkragen worden aangeplant en een ondiepe, kronkelende gracht met overstromingsveld. Indien nodig kan een accidentele vervuiling in deze zone worden opgehouden en opgelost voor het water het natuurgebied instroomt. Maar ook onder gewone omstandigheden werkt dit systeem ​ zuiverend doordat planten en rietkragen langs de oevers grotere onzuiverheden laten bezinken.

Stroomafwaarts van deze zuiveringszone kan een grote hoeveelheid hemelwater worden opgevangen in grachten en laagtes. In combinatie met dijkjes en regelbare stuwtjes wordt zo verdroging extra tegengegaan.

Minister van Omgeving, Zuhal Demir: “Het vijvercomplex en natuurgebied in Bokrijk-Kiewit is voor de streek, mijn streek, een belangrijk en supermooi stukje Limburg. We starten er dan ook met een natuurinrichtingsproject, maar een van de voorwaarden daarvoor is zuiver en voldoende water. De middelen die we nu al investeren zorgen daarvoor. Het water blijft langer ter plekke, waar het ook voorgezuiverd wordt. Het helpt ons weer een stuk vooruit naar een omgeving die bestand is tegen het veranderend klimaat. Als we deze Blue Deal inspanningen blijven leveren, dan wapenen we ons maximaal voor de toekomst.”

Fluvius Limburg staat in voor de werken die nodig zijn voor de buffering en voorzuivering van het water. De totaalprijs van de werken werd geraamd op 1.002.160 euro, waarvan Vlaanderen 751.620 euro bijdraagt.

 

Inhoudelijke info:

Karel Stevens

Projectmanager De Wijers, Vlaamse Landmaatschappij

Voor meer persinfo:

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact