Boeren in de bres voor bijen

Van zondag 31 mei tot zondag 7 juni is het Week van de Bij. Die week wil burgers, bedrijven en overheden aanzetten tot acties ten voordele van bijen. Door bloemrijke stroken aan te leggen of kruidenrijke graslanden te beheren, maken ook landbouwers het bijen naar hun zin. Steeds meer landbouwers sluiten hiervoor een overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Honingbijen, wilde bijen, hommels en andere bestuivende insecten zorgen ervoor dat we kunnen genieten van fruit en groenten, zoals kersen, appelen, erwten en bonen. Het is dus geen goed nieuws dat het aantal bijen en de diversiteit aan bijen afneemt. Bestrijdingsmiddelen, een gebrek aan voedsel en de parasitaire varroamijten liggen vermoedelijk aan de basis van de sterke achteruitgang van de bijenpopulaties. Onze landbouw is een deel van de oorzaak én slachtoffer, maar tegelijk een deel van de oplossing.

Landbouwers kunnen bijen helpen door de aanleg van bloemenstroken of het beheren van kruidenrijke graslanden. Steeds meer landbouwers sluiten hiervoor een beheerovereenkomst met de VLM. In ruil voor de inspanningen die de landbouwer gedurende de vijf jaar van de overeenkomst doet, krijgt hij niet alleen een jaarlijkse vergoeding, maar geniet hij ook van een heleboel andere natuurvoordelen zoals extra bestuiving door bijen. Meer dan 3.800 landbouwers hebben vandaag een of meerdere beheerovereenkomsten met de VLM lopen, goed voor ruim 12.000 hectare landbouwgrond.

Om het effect van zaadmengsels zoals in bloemenstroken op bestuiving en de biodiversiteit in kaart te brengen, neemt de VLM deel aan het Interreg-project Beespoke. Bedoeling van dit project is om het natuurlijk bestuivingsniveau en de gewasbestuiving op te krikken, zowel lokaal als op landschapsniveau. Dit moet leiden tot een gevalideerde adviestool voor landbouwers om bestuivers beter te ondersteunen. Op dit moment lopen er meer dan 70 demonstratieprojecten, zowel in Vlaanderen als in Zweden, Nederland, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Vlaanderen werkt de VLM samen met Universiteit Gent en Inagro.

Het aanleggen van bloemenstroken, perceelsranden of kruidenrijke graslanden in landbouwgebied heeft naast  bestuiving nog andere positieve effecten. Ze trekken namelijk ook lieveheersbeestjes, larven van zweefvliegen of gaasvliegen en roofwantsen aan die onder meer bladluizen onderdrukken. Als er genoeg aanwezig zijn, blijkt de inzet van bestrijdingsmiddelen zelfs overbodig, wat op zijn beurt weer goed is voor de bijen en andere nuttige insecten. Ook niet te onderschatten is de aantrekkingskracht die de maatregelen hebben op wandelaars en fietsers. Ze verfraaien het landschap wat zich kan uiten in een toeristisch voordeel.

Meer info over de beheerovereenkomsten van de VLM vind je op www.vlm.be/themas/beheerovereenkomsten.

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

Bert Van Wambeke

Diensthoofd beheerovereenkomsten, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact