Bomen en planten maken beleving Bovenvliet compleet

Tijdens de voorbije zomer realiseerden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeenten Schelle en Hemiksem een nieuwe fiets- en wandelverbinding langs de Bovenvliet. Naast een functionele verbinding, is het voor de gebruiker een aangename route langs water en natuur. Met vanaf de lente van 2024, nog meer verwennerij!

Het pad is ondertussen erg geliefd. Wandelaars en fietsers genieten volop van een mooie landelijke omgeving dicht bij de waterloop. Maar er is meer. We richten het fietspad verder in en zorgen voor vergroening, nóg meer beleving dus. Vanaf deze week plant aannemer Van Raak een 70-tal extra bomen en 300 haagplanten. Het gaat om inheemse soorten zoals wilg, linde, es en wilde lijsterbes. Deze landschappelijke geleiding is goed voor de biodiversiteit en dient als klimaatbuffer bij extreem weer.

Een haag van 345 veldesdoornen, Spaanse aak genoemd, vergroent mee het pad langs de Vliet. ​
Spork en Gelderse roos komt tussenin als bosgoed.
Een haag van 345 veldesdoornen, Spaanse aak genoemd, vergroent mee het pad langs de Vliet. ​
Spork en Gelderse roos komt tussenin als bosgoed.

Als alles goed aanslaat, fiets je in het voorjaar van 2024 langs heel wat bloeiende planten en bomen op het traject tussen Schelle, Hemiksem en Aartselaar.

VLM, VMM, Schelle en Hemiksem zorgden voor de financiering van het fietspad voor een bedrag van 1.7 miljoen euro. Aannemer van Mols Contractors en onderaannemer Van Raak voerden de werken uit.

 

Meer info:

Sabine Caremans

Projectmanager

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact