Boom zoekt planters

Buffers Gentse Kanaalzone kleuren steeds groener

Een uniek project

Acht jaar geleden startte een uniek project in de Gentse Kanaalzone: het Landschapsfonds. Dit samenwerkingsverband tussen landbouwers, bewoners en bedrijven in de Gentse Kanaalzone zorgt voor bijkomende buffering in de agrarische zones van de koppelingsgebieden. Dit gebeurt door het aanplanten van bomen en struiken op perceelsranden van landbouwers en particuliere grondgebruikers. Deze aanplantingen vormen een extra aanvulling op het buffergroen dat door de Vlaamse overheid wordt aangelegd in de publieke zones van de koppelingsgebieden.

Behalve extra groen in de buffergebieden brengt het Landschapsfonds de bedrijven, landbouwers en omwonenden van de Gentse Kanaalzone dichter bij elkaar. Naast de overheid werken ook zij samen aan een groenere Kanaalzone waar het goed is om te wonen, te leven en te werken. Naast het engagement van de landbouwers en de bewoners is de betrokkenheid van het bedrijfsleven noodzakelijk voor het welslagen van dit project. Bedrijven sponsoren immers het Landschapsfonds dat is opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Gefinancierd door bedrijven, gedragen door bewoners en landbouwers

Bij de start van het project in 2010 engageerden zich 20 bedrijven voor dit project. Ze stortten samen 85.000 euro in het fonds. Dankzij deze steun is er de voorbije jaren veel bereikt: 8,5 km hoogstammige bomen, knotbomen en houtkanten werden aangeplant en zorgen vandaag al voor extra buffergroen. Twintig landbouwers en particuliere grondgebruikers onderhouden dit extra buffergroen.
In 2018 schonken veertien bedrijven uit de Gentse kanaalzone opnieuw 70.000 euro. Zij werden in de bloemetjes gezet op 19 oktober. Tijdens dit moment vertelden zij, samen met landbouwers en bewoners, enthousiast over hun engagement en waarom ze dit project een warm hart toedragen.

Nieuwe planters gezocht

Met de nieuwe fondsen kunnen landbouwers en particulieren met percelen in de agrarische gebieden van de koppelingsgebieden terug instappen in het project en bijkomende aanplantingen realiseren. Op die manier versterken ze verder de buffering en de vergroening van de omgeving.
Wie in de koppelingsgebieden graag een knotbomenrij, hoogstambomenrij of een houtkant wil aanplanten en beheren in ruil voor een marktconforme vergoeding kan contact opnemen met het secretariaat van het Landschapsfonds. Ook wie al in het project is gestapt en bijkomende aanplantingen wil uitvoeren, kan dit melden.

 

Secretariaat Landschapsfonds

Kathleen van Belle (Vlaamse Landmaatschappij)

GSM 0490 65 45 94

Email: [email protected]

 

Els Seghers

Adjunct-Woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Kathleen Van Belle

Secretariaat Landschapsfonds, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact