Brengt u ons een bezoek op de Werktuigendagen?

De VLM is samen met de collega's van B3W, Landbouw & Visserij, VLAM en ILVO aanwezig op de Werktuigendagen in Oudenaarde met een infostand en demoveldjes. Iedereen is van harte welkom op stand 159 in de Maalderijstraat.

Voor de VLM zullen medewerkers van de Mestbank en Beheerovereenkomsten aanwezig zijn om de vragen van bezoekers te beantwoorden.

Op het terrein naast de infotent liggen enkele demoveldjes met bloemenmengsels en gemengde grasstroken. Die kunnen landbouwers inspireren hun steentje bij te dragen aan een grotere biodiversiteit.

Een aangepast meerjarig bloemenmengsel zorgt voor meer bestuiving van landbouwgewassen en een hogere biodiversiteit. En het ziet er nog eens mooi uit ook.
Een aangepast meerjarig bloemenmengsel zorgt voor meer bestuiving van landbouwgewassen en een hogere biodiversiteit. En het ziet er nog eens mooi uit ook.

Hebt u vragen over de najaarsbemesting, het inzaaien van vanggewassen of de nitraatresiducampagne? De Mestbankmedewerkers in de infotent geven u er graag uitleg over.

Dankzij de inspanningen van de landbouwers die voldoen aan de vanggewasverplichting, worden directe verliezen van nutriënten tegengegaan en verbetert de waterkwaliteit.
Dankzij de inspanningen van de landbouwers die voldoen aan de vanggewasverplichting, worden directe verliezen van nutriënten tegengegaan en verbetert de waterkwaliteit.

Maak ook kennis met B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem en Waterkwaliteit, op de werktuigendagen in Oudenaarde. Wilt u weten wat B3W voor u kan betekenen? Spring zeker eens binnen in de infotent. Bent u daarnaast ook geïnteresseerd om een van de duurzame technieken die B3W promoot in volle actie te zien? Bezoek dan het demoveld waar onderzaai van gras bij maïs is toegepast (in de Warandestraat, achter stand 651 van Inagro).

Standenplan werktuigendagen met aanduiding infotent VLM en demoveld B3W
Standenplan werktuigendagen met aanduiding infotent VLM en demoveld B3W

Bij de collega's van het Departement Landbouw en Visserij krijgt u info over de nieuwe pre-ecoregelingen en niet-productieve investeringen. Samen met ILVO zet het departement ook het thema eiwitten in de kijker. Bij VLAM kunt u terecht voor informatie over gecertificeerd pootgoed en zaaizaden.

Opgelet. De beurs zal werken met een Covid Safe Ticket. Groene code bij het scannen van het Covid Safe Ticket = toegang tot de Werktuigendagen. Het is niet mogelijk om ter plaatse een coronatest te ondergaan. ​
Alle info over de beurs in het algemeen en de coronamaatregelen in het bijzonder leest u op de website van de werktuigendagen

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact