Brug zoekt naam

3 bruggen naamloos in Zichem

In het kader van het landinrichtingsplan ‘Poort Scherpenheuvel’ werden zeven bedevaartsroutes op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem opgewaardeerd. De stad legde samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zeven nieuwe bruggen aan. Die maken het mogelijk om vanuit het de Norbertijnenabdij van Averbode in het hart van het gebied de Merode naar de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel te wandelen. Samen gaan ze nu op zoek naar unieke namen voor deze bruggen.

De stad Scherpenheuvel-Zichem en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) legden de voorbij periode de laatste hand aan de inrichting van zeven bedevaartsroutes op het grondgebied van en naar Scherpenheuvel.

"Scherpenheuvel trekt al sinds decennia bedevaarders en dagjestoeristen aan. Eén van de routes brengt je vanuit de abdij van Averbode, de centrale poort van Landschapspark de Merode, naar de basiliek van Scherpenheuvel. Op die route verbeterden we heel wat trage wegen, zodat bedevaarders en wandelaars op een aangename manier naar Scherpenheuvel kunnen." zegt schepen van toerisme Lieve Renders.

Religieus erfgoed-stad

Burgemeester Manu Claes, tevens bevoegd voor erfgoed: “Met het herstel van de ​ bedevaartwegen profileert Scherpenheuvel-Zichem zich als religieus erfgoed-stad. Zeven oude bedevaartroutes werden zoveel " mogelijk in ere hersteld en het aanwezige religieus en ander erfgoed onderweg wordt op die manier ontsloten.

Drie van de zeven routes beperken zich tot het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem: de routes richting Merodegebied (abdij Averbode), Bekkevoort en Rillaar.

Vier routes werden doorgetrokken, met bewegwijzering en met projectlogo, tot in Diest, Herselt, Landen en Tremelo. Dit was mogelijk dankzij de samenwerking met de besturen van deze gemeenten en met de steun van de intercommunale Interleuven in het kader van het project ‘Langs Pelgrimswegen’.

Wedstrijd

Bij de inrichting van de bedevaartroute van Scherpenheuvel naar Averbode werden over 3 waterlopen (Demer, Hulpe en Zwarte Beek) stevige, ijzeren bruggen gelegd. Boombrugjes overspannen dan weer 4 kleinere beken.

Burgemeester Manu Claes heeft nu een vraag voor al wie de streek een hart toedraagt: “Samen met VLM starten we een zoektocht naar een unieke naam voor de drie stevige, ijzeren bruggen. Elke brug verdient een naam, die we in de toekomst steeds kunnen gebruiken als we over die locatie praten. En dan hopen we dat die naam ook een stevige link legt naar de streek of Zichem.”

Van 1 december 2023 tot 1 februari 2024 kun je via onderstaande link jouw suggesties voor een passende naam indienen. Je kan er ook een woordje uitleg bij geven, waarom die naam nu juist de meest passende is. Aan deze zoektocht is ook een wedstrijd verbonden, waarmee je bv. een streekpakket kan winnen.

Wedstrijd 'Brug zoekt naam'

Op 2 februari verschijnt per brug een top drie van de meest gekozen voorstellen. Gedurende heel de maand februari stem je dan over de definitieve naam voor elke brug.

Voor de namen voor de boombruggetjes rekenen we op onze lokale jeugd. De leerlingen van het 4de leerjaar van de vrije basisschool De Vlindertuin Averbode, de stedelijke basisschool ’t Steltje Testelt, de vrije basisschool Den Hulst en stedelijke basisschool ’t Belhameltje Zichem gaan hiermee aan de slag.

Op 1 mei worden de nieuwe bruggen feestelijk ingehuldigd met hun nieuwe naam.

Landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel

De inrichting van de zeven bedevaartwegen kadert in het Landinrichtingsplan Poort Scherpenheuvel, waaraan al meer dan 8 jaar is gewerkt door de VLM en de stad Scherpenheuvel-Zichem.

"Door trage wegen in (her)gebruik te nemen, ze beter in te richten en in het landschap in te passen, maken we de route naar Vlaanderens bekendste bedevaartsoord een pak aangenamer. Onderweg maken we van de gelegenheid gebruik om ontmoetingsplekjes te creëren en verwijzen we graag naar de troeven uit Scherpenheuvel-Zichem en het gebied de Merode.” volgens Juul Adriaens, VLM.

Het plan bevatte drie onderdelen:

  1. De aanleg van de parking achter de basiliek

De aanleg van de parking achter de basiliek en de Mariahal in Scherpenheuvel werd gerealiseerd in 2020. Scherpenheuvel versterkt hiermee de positie als toegangspoort om het gebied van de Merode te ontdekken.

2. De erfgoedwandeling in Zichem

Eind mei 2021 was ook de erfgoedwandeling van Zichem klaar. Onder het motto 'Met de Witte door Zichem', volg je als bezoeker een interactieve wandeling en ontdek je de geschiedenis van Zichem. Onderweg werden er leuke spelelementen ingericht in relatie met het mooie landschap.

3. De inrichting van zeven trage wegen naar Scherpenheuvel

In de derde fase stond de inrichting van zeven trage wegen naar de basiliek centraal. De vzw Trage Wegen en IGO Leuven voerden in het voorjaar van 2015 de studie “Trage Wegen Scherpenheuvel-Zichem” uit. Hierin werden zeven trage wegen-tracés uitgewerkt vanuit Scherpenheuvel naar gemeenten in de omgeving. De VLM zag een kans om verbeteringen aan te brengen aan deze trage wegen in samenwerking met verschillende lokale partners. Zo werden de wandelpaden beter begaanbaar en winnen ze aan veiligheid. Ontbrekende stukken van het wandelnetwerk werden ook opnieuw toegankelijk gemaakt en er werden ook bruggen gelegd over de passerende waterlopen.

Verschillende partners werkten mee om dit eindresultaat te behalen: Vlaamse Landmaatschappij, stad Scherpenheuvel-Zichem, IGO, Interleuven, Kerkfabriek OLV Scherpenheuvel, Toerisme Vlaams Brabant vzw, Natuurpunt vzw, De Vlaamse Waterweg, Agentschap Natuur en Bos, ​ Agentschap Wegen en Verkeer.

Voor meer info:

 

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Project Poort Scherpenheuvel

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact