Buffergebied voor dorp Dudzele afgewerkt

De groenzone Cathemgoed in Dudzele is volledig ingericht. Vandaag plantte Brugs schepen Mercedes Van Volcem samen met de Vlaamse Landmaatschappij de laatste boom aan.

Cathemgoed is de naam van het gebied van 2,5 hectare tussen de autosnelweg A11 en het dorpscentrum van Dudzele. De groenzone moet het dorp van Dudzele visueel afschermen van de haven van Zeebrugge en de autosnelweg A11. De Vlaamse Landmaatschappij heeft het Cathemgoed ingericht via ​ het landinrichtingsplan A11. ​

De inrichting van de zone ten oosten van de Zwaanhofstraat is afgewerkt sinds december 2020. Deze week gebeurden de laatste beplantingswerken in de zone ten westen van de Zwaanhofstraat en daarmee is het hele Cathemgoed afgewerkt. De werken voor de westelijke zone kosten in totaal 386.332 euro. Het Vlaamse Gewest voorzag via landinrichting 185.571 euro, het Agentschap voor Wegen en Verkeer betaalde ​ 121.229 euro en de Stad Brugge droeg bij voor 79.531 euro.

Brugs schepen Mercedes Van Volcem en VLM-projectleider Barbara Gellinck planten de laatste symbolische esdoorn in het Cathemgoed aan in aanwezigheid van de voorzitter en enkele leden van de Nationale Strijdersbond Dudzele.
Brugs schepen Mercedes Van Volcem en VLM-projectleider Barbara Gellinck planten de laatste symbolische esdoorn in het Cathemgoed aan in aanwezigheid van de voorzitter en enkele leden van de Nationale Strijdersbond Dudzele.

Waar ontmoeting, natuur en herinnering samengaan

Met de aanplant van de laatste boom op de mote worden de werken in het Cathemgoed volledig afgerond. ​ De VLM startte de werken in het westelijk deel van Cathemgoed op 1 maart 2022. De meeste werken werden in de zomer uitgevoerd, van zodra het droog genoeg was. De aannemer werkte goed door en was met alle inrichtingswerken klaar op 8 augustus 2022. De voorbije weken werden dan nog struiken en bomen aangeplant. ​

Langs de Zwaanhofstraat is een evenementenzone aangelegd: een grasplein dat gebruikt kan worden voor evenementen in de open lucht.

De aanleg van de mote en vijver herinnert ons aan het verleden van Dudzele. De Cathemmote bestond in de late middeleeuwen uit een heuvel met een diameter van veertig meter en een bebouwd voorhof, beide omgeven door een gracht. Op de heuvel stond een houten gebouw met een oppervlakte van zeven op vier meter.

Met de aanplant van de laatste esdoorn op de Cathemgoedmote wordt ook de ​ geschiedenis van Dudzele tijdens de twee wereldoorlogen herdacht. ​ 22 soldaten sneuvelden in het dorp en er vielen verschillende burgerslachtoffers. De esdoorn verwijst naar het esdoornblad op de Canadese vlag, want Canadese soldaten hebben in 1944 Dudzele bevrijd. ​

De nieuw ingerichte zone biedt ook ruimte voor natuur en beleving. De hoogstamboomgaard met oude rassen van fruitbomen zullen in de toekomst peren, appels en pruimen opbrengen. De Dudzelenaar zal kunnen genieten van de mooie bloei en de oogst van de boomgaard. In totaal zijn er zo’n 1000 stuks bomen en bosgoed aangeplant. Dat zal op termijn een visuele buffer vormen voor de A11. Het versterkt ook het landschap en de natuur in het gebied.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Met Vlaanderen zetten we al lang in op projecten waar natuur, ontspanning en herdenking van het verleden samenkomen. Daarom geven we vanuit Vlaanderen meer dan 300.000 euro steun aan het Cathemgoed van Dudzele. 78 jaar nadat Canadese soldaten de Dudzelenaars de vrijheid terug gaven, wordt de laatste esdoorn, het symbool van Canada, op het Cathemgoed geplant. Zo zullen de Dudzelenaars er niet enkel het oorlogsverleden kunnen herdenken, maar zullen ze tegelijkertijd kunnen genieten van de natuur, het groen en de rust.”

Het laaggelegen weiland langs de Zwaanhofstraat is ingericht om de flora en fauna te versterken. Op termijn zullen hier dieren grazen. Het weiland is niet permanent toegankelijk. De Cathemgoedvijver zorgt voor extra aantrekkingskracht. Hij zal in de warme periodes verfrissing brengen. Naast de vijver is een steiger aangelegd.

Fiets- en wandelverbinding

Er is een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen het Dudzeels Neerhof, het Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo worden het Cathemgoed en het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van de omliggende wijken. Er loopt een wandelpad door de nieuwe groenzone en je kan er even verpozen op de picknickbanken. ​

Het Cathemgoed is nu open voor het publiek. Samen met de stad Brugge hoopt de VLM dat de inwoners van Dudzele het Cathemgoed al gauw als een gezonde meerwaarde voor hun dorp gaan ervaren.

Barbara Gellinck

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

 

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met