Burenregeling met 1 maand verlengd door natte weersomstandigheden

De huidige weersomstandigheden sturen de voorjaarsplanning van landbouwers en loonwerkers danig in de war. De werkzaamheden stapelen zich op. Daarom verlengt de Mestbank de burenregelingen die aflopen tussen 1 mei en 15 juni met één maand.

Een burenregeling is een overeenkomst waarin twee landbouwers afspreken hoeveel en welke mest vervoerd zal worden van de aanbieder naar de afnemer. Ook mestverwerkers kunnen van deze regeling gebruik maken. De naam burenregeling slaat op de afstandsregels: de percelen moeten ofwel in dezelfde, ofwel in de buurgemeente(n) liggen van de exploitatie van de mestaanbieder. Bedoeling van deze overeenkomst is de vraag en aanbod van mest tussen landbouwers op elkaar af te stemmen.

Verlenging voor burenregelingen met afloopdatum tussen 1 mei en 15 juni

Door het natte weer van de afgelopen maanden stelt de Mestbank zich flexibel op voor de burenregelingen die aflopen tussen 1 mei en 15 juni. De afloopdatum wordt met 1 maand verlengd. Voor die burenregelingen kunnen de gekoppelde analyses ook één maand langer gebruikt worden. Dat geldt voor alle burenregelingen met land- en tuinbouwers als ontvanger van de mest, ongeacht de keuze van mestsamenstelling (forfaitair of analyse). ​ 

Met andere woorden: wanneer een burenregeling afliep op 12 mei en de volledige hoeveelheid mest werd nog niet opgebracht, kan de landbouwer vanaf nu tot 12 juni gebruik maken van deze regeling. 

Aangepast registratiebewijs beschikbaar via Mestbankloket

Naast de gewone procedure hoeft u verder niets te doen om van deze regeling gebruik te maken. U kunt het aangepaste registratiebewijs met de nieuwe einddatum downloaden via het Mestbankloket.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met