Buurtbewoners maken tijdens werfwandeling kennis met nieuw park en speelbos voor Kanaaldorpen Doornzele en Terdonk

Koppelingsgebied Doornzele-Kanaalzijde bijna afgewerkt

De voorbije maanden was er heel wat beweging rond de kanaaldorpen Terdonk (Gent) en Doornzele (Evergem). Langs het kanaal Gent-Terneuzen groeit een nieuw park en speelbos. Deze groenzones zullen de dorpskernen van Terdonk en Doornzele afschermen van de bedrijvigheid in de kanaalzone. Tijdens een wandeling op de werf kwamen buurtbewoners alles te weten over de uitvoering, timing en kregen zij letterlijk zicht op hoe het park er binnenkort zal uitzien.

De voorbije maanden zijn 90% van de werken voor het koppelingsgebied Doornzele Kanaalzijde, een terrein van 5 ha (= 10 voetbalvelden) langs de Langerbruggekaai tussen het kraanbedrijf Sarens en de woonkernen van Doornzele en Terdonk, uitgevoerd. Deze werken vormen het sluitstuk van inrichting van een reeks van koppelingsgebieden (overgangszones tussen de dorpen en de havenindustrie) rond Doornzele en Terdonk. Eerder werden al groenbuffers met natuurzones en wandel- en fietspaden aangelegd ten noorden van Doornzele om de dorpskernen te bufferen en op een veilige manier te verbinden met het achterliggende industriegebied. Een Gentse kanaalzone met leefbare dorpen waar werken en aangenaam wonen goed samengaan, is het streefdoel.

ZONE VOOR PARK DOORNZELE KANAALZIJDE

Het nieuwe park is bijna volledig aangelegd. OVAM heeft het terrein eerst gesaneerd. Deze bodemverontreiniging was enerzijds afkomstig van industriële activiteiten en anderzijds het gevolg van zware bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog gericht op de nabijgelegen olieraffinaderij.

De omgeving van het Zuidledeplein wordt een zone voor bos met natuurlijke spelelementen, slingerende paadjes en boomstammen die uitnodigen tot ravotten. Het volledige terrein werd afgedekt met teelaarde en opnieuw gemodelleerd met heuveltjes. Hiervoor werd maar liefst 16.400 m³ teelaarde gebruikt. Speelheuvels, bosjes, grasheuvels, zitmuren, een natuurzone én een heus uitkijkpunt naar het kanaal en de haven zijn intussen zichtbaar op het terrein.

Het zuidelijk deel nabij het industrieterrein van Sarens is lager gelegen en ingericht als een natuurwaardevolle bosmozaïek met centraal een moeraszone. Dit wordt een natuurlijkere zone met ruimte voor bomen, struiken en rietoevers. Om de groenbuffers en het speelbos vorm te geven, zijn in totaal 18.000 jonge boompjes aangeplant. Langs de drukke Langerbruggekaai is een brede haag met 2.000 haagplanten aangeplant om het park af te bakenen van deze weg voor doorgaand verkeer.

Centraal in het park, midden in het groen, is er ruimte voor een speelweide met rondom heuveltjes met zicht op het kanaal Gent-Terneuzen. Op het einde van deze zichtas is er bij het kanaal een bijzonder uitkijkpunt. Het uitkijkpunt is opgebouwd uit zes zeecontainers en biedt een uitzicht op de omgeving van de haven en de Moervaartvallei. Het havenlandschap krijgt met het uitkijkpunt een nieuw herkenningspunt in het park en langs het kanaal.

UITBOUW OUDE SPOORWEGBEDDING TOT FIETSAS TUSSEN KANAALDORPEN IN DE HAVEN

Langs het koppelingsgebied is de voormalige spoorwegbedding over 675m ingericht als een doorgaande groene fiets- en wandelverbinding. Deze maakt deel uit van een volledig vrijliggend fietspad doorheen de Gentse haven. Je kan nu fietsen in overwegend verkeersvrije en groene buffers van Langerbrugge, het nieuwe industrieterrein De Nest, het koppelingsgebied Doornzele Kanaalzijde en Doornzele tot in Rieme. Bewoners, passanten en werknemers kunnen via deze fietspaden de groengebieden ontdekken of op een vlotte manier fietsen van en naar het werk in de industriezones.

Het pad van 3 meter breed is uitgevoerd in beton geflankeerd door hoogstammige bomen en een struikenrij. Langs de oude spoorwegbedding zijn er drie ontmoetingspleintjes uitgerust met bankjes en zitmuren voor buurtbewoners en parkbezoekers.

De totale kostprijs van dit dossier bedraagt 750.000 euro. De Vlaamse overheid neemt bijna de helft (351.000 euro) voor haar rekening . Ook North Sea Port (76.000 euro), het provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor het Langeafstandfietspad (202.000 euro), de gemeente Evergem (5.500 euro) en de stad Gent (85.500 euro) dragen hun steentje bij. Daarnaast heeft ook het nabijgelegen bedrijf Sarens (30.000 euro) mee ingestaan voor financiering van bijkomende groenaanleg.

Algemene en detailinformatie over het project Gentse Kanaalzone en de verschillende inrichtingsprojecten voor de koppelingsgebieden is te vinden op de website van de VLM (www.vlm.be)

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Stefan De Brabander

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact