Buurtbewoners wandelen tijdens lockdownperiode opvallend meer in De Wijers

Wandeltellers in het nieuw ingerichte Schansbroek (Genk) en Dauteweyers (Diepenbeek) bevestigen vermoedens

De voorbije twee jaar heeft de Vlaamse Landmaatschappij het natuurgebied Dauteweyers en het buurtpark Schansbroek in De Wijers opnieuw ingericht met de steun van het Europese project Green4Grey. In beide gebieden werd ook een wandelteller geplaatst om de resultaten te meten.

Uit de automatische telgegevens van die twee wandeltellers blijkt dat er in de twee gebieden een sterke stijging is van het aantal wandelaars. Voor Schansbroek merken we een verdubbeling in de maanden april en mei;  voor Dauteweyers is dit zelfs een verviervoudiging. In april en mei ging het totaal aantal bezoekers in Dauteweyers van ongeveer 1650 naar 6920 wandelaars. In juni van 1400 naar 4255. Doordat de corona-maatregelen van kracht waren, zijn dit cijfers van individuele wandelaars of groepjes van minder dan 4. Grote wandelactiviteiten geven dus geen vertekend beeld in de cijfers.

We trekken hieruit de conclusie dat de buurtbewoners tijden de lockdown veel gebruik hebben gemaakt van beide  gebieden, maar ook erna nog. Nabijgelegen groen werd dus in april en mei veel meer gebruikt door buurtbewoners (verbod tot verplaatsing met de auto voor recreatie elders) dan in dezelfde periode vorig jaar.  Maar ook in de zomer en in het begin van de herfstperiode (de cijfers lopen tot 11 oktober 2020)  trokken beduidend meer wandelaars naar beide gebieden dan vorig jaar. Vooral in Dauteweyers blijft dit aantal veel hoger dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Dauteweyers en Schansbroek werden recent opnieuw ingericht

Beide gebieden zijn instappunten in het uitgebreide wandelnetwerk van ‘De Wijers, het land van 1001 vijvers’. In september hebben we hierover infoborden geplaatst in Dauteweyers en Schansbroek. Zo krijgt elke bezoeker nu de nodige info over het ingerichte gebied.

In het natuurgebied Dauteweyers in Diepenbeek werden vooral maatregelen genomen om de boomkikker te beschermen. In 2019 werden de poelen en vijvers in het natuurgebied Dauteweyers verbeterd. Omdat dit natuurgebied zich ook uitstekend ontleent als wandelgebied voor omwonenden, werden er werken uitgevoerd om Dauteweyers meer beleefbaar te maken. Door de wandelpaden te verbeteren, werd dit gebied toegankelijker voor recreanten. Via een nieuwe wandelbrug over de Demer staat het nu ook in verbinding met het Demerstrand, het toekomstige lokale onthaalpunt van De Wijers. Ook de komende jaren zal er aan de Heidestraat nog gewerkt worden. Zo zullen er  zitbanken geplaatst worden met zicht op de vijvers om optimaal te kunnen genieten van de vijvers.

Het buurtpark Schansbroek (Genk) ligt in het brongebied van de Stiemerbeek, waarvan het natuurgebied Hornszee deel uitmaakt, en heeft een echte metamorfose ondergaan. Het ontwerp voor het buurtpark werd samen met de buurtbewoners en bezoekers uitgetekend tijdens verschillende workshops. Zij kozen voor de aanleg van volkstuinen, speelelementen voor kinderen en verschillende voorzieningen voor de bewoners van het dienstencentrum de Steymer, zoals wandelpaden, nieuwe fietsverbindingen, een petanquebaan,… Ook de voetbalclub kreeg een nieuw gedraineerd voetbalveld. De voormalige mijnbekkens en de historische schans hebben terug een plaats gekregen in het landschap, met enkele rustplekken om te genieten van het water. Zo werd het buurtpark omgebouwd tot een kwaliteitsvolle ontmoetingsplek voor iedereen.

Minister Zuhal Demir bezocht vandaag het park Schansbroek in Genk om een woordje uitleg over de wandeltellingen te geven aan de lokale televisie.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Karel Stevens

projectmanager De Wijers, VLM, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact