Buurten op den Buiten: 42 buurtinitiatieven in landelijk gebied ontvangen in totaal € 189.423

©Koning Boudewijnstichting
©Koning Boudewijnstichting

42 projecten ontvangen dankzij ‘Buurten op den Buiten’ een financiële bijdrage van €1.000 tot €5.000, met een totaalbedrag van €189.423. Buurten op den Buiten ondersteunt zo projecten die de sociale cohesie in landelijke gemeenten bevorderen.

Een onafhankelijke jury beoordeelde 88 aanvragen uit heel Vlaanderen, afkomstig van vriendengroepen, buurtcomités, lokale verenigingen en zorginstellingen. Allen toonden hun creativiteit bij het ontwikkelen van diverse buurtprojecten. Uit deze aanvragen werden 42 projecten geselecteerd, waarvan 4 in Vlaams-Brabant, 9 in Antwerpen, 5 in Limburg, 15 in West-Vlaanderen en 9 in Oost-Vlaanderen.

Ontdek hier alle projecten die dit jaar geselecteerd werden.

Een greep uit de geselecteerde projecten:

Samentuin Kantine Bezemheide uit Kalmthout: De samentuin richt zich op een maatschappelijk kwetsbare doelgroep uit de gemeente, m.n. mensen die in armoede leven en psychisch kwetsbaar zijn. Het doel is de ontmoeting, de sociale cohesie en de activering te bevorderen. Om dit te verwezenlijken hebben verschillende partners zich achter het project geschaard: de natuurlijke boerderij De Zwanenberg, het Lokaal Bestuur Kalmthout, SAAMO Provincie Antwerpen vzw en ontmoetingshuis Kompas.

Open pluktuin Buk en Pluk in Holsbeek: Een ecologische zelfpluktuin vol bloemen, bessen, pompoenen, tomaten, veldproducten, picknickplekjes, vertoefhoekjes en ravotruimte voor de kleine kinderen. Buk & Pluk hoopt een ontmoetingsplek te zijn voor buurtbewoners in een klein paradijsje waar iedereen altijd gewoon mag zijn en/of komen plukken. Ze organiseren ook zeven buurtfeesten met kampvuur, muziek, workshops, rommelmarkt, lokale drankjes en biologisch eten.

Licht! Een warme ontmoetingsplek voor de mensen uit Hoefkamp: Uit een recente buurtanalyse bleek dat er in de sociale woonwijk Hoefkamp veel eenzaamheid heerste. Dankzij een samenwerking met de lokale Heemkundige Kring (Thilesna) kan SAAMO Limburg het lokaal (De Licht) en het aangrenzend plein gezellig inrichten om ontmoetingen te bevorderen, activiteiten te organiseren en het gemeenschapsleven te stimuleren.

De Buurtkapel in Blankenberge geeft een nieuwe impuls aan de invulling van de kapel van het vroegere Karmelietessenklooster. Samen met de betrokken buurtbewoners zetten ze in, op de bekendmaking van de kapel en alle mogelijkheden die deze biedt, zoals ontmoetingsmomenten die een brede(re) groep van bewoners bereikt en de organisatie van een markt met lokale handelaars.

Zorgpunt Waasland gaat met haar Buurtkar maandelijks gezellig buurten rond thematische initiatieven. De multifunctionele buurtkarren bezoeken maandelijks verschillende locaties. Via thematische initiatieven moedigen ze buurtbewoners aan om elkaar te leren kennen en willen ze hen op leuke manieren sensibiliseren voor thema’s zoals burenhulp, valpreventie, eenzaamheid, … Tijdens de ontmoetingsmomenten moedigen ze iedereen aan om mee na te denken over toekomstige initiatieven. Hierdoor worden zij niet alleen gemotiveerd om elkaar te ontmoeten, maar worden zij ook actief betrokken in de buurt.

Over Buurten op den Buiten


Buurten op den Buiten erkent de kracht van kleinschalige lokale initiatieven om de sociale cohesie in landelijke gebieden te versterken. Het biedt deze initiatieven een financieel steuntje in de rug via een jaarlijkse oproep. Iedereen kan een project indienen, van pas opgerichte buurtcomités en honderd jaar oude lokale verenigingen tot instellingen en lokale besturen, zolang zoveel mogelijk buurtbewoners bij de beoogde activiteit worden betrokken.

“Buurten op den Buiten” is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij.

Meer informatie

Over Buurten op den Buiten op de website van de Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met