Cultuurhistorisch overzicht 2021-2022

Sinds 1999 publiceert de VLM jaarlijks een archeologisch overzicht. We laten Anja Van der Zalm en Korneel Gheysen aan het woord, de enthousiaste coördinatoren van het overzicht.

Anja “Dit is de 24ste versie, tenzij er voor 1999 nog gemaakt zijn, want toen werkte ik nog niet bij de Vlaamse Landmaatschappij. Na een aantal jaren evolueerde het archeologische overzicht naar een cultuurhistorisch overzicht”.

Het rapport beschrijft de cultuurhistorische aspecten die in de inrichtingsprojecten van de Vlaamse Landmaatschappij zijn meegenomen. Per projectfiche gaan we dieper in op de landschappelijke en archeologische aspecten van de projecten.

Waarom maakt de VLM dit overzicht?

Anja: “Binnen de VLM hebben we een netwerk onroerend erfgoed en met dat netwerk ijveren we al jaren voor voldoende aandacht voor archeologie en landschap in al onze inrichtingsprojecten. De VLM wil aan erfgoedbescherming werken in onze projecten. Dat is niet altijd even evident, maar we bereiken hele mooie resultaten die we graag willen delen. "

De VLM landschappers en archeologen
De VLM landschappers en archeologen

 

Anja: "We willen met het overzicht laten zien dat zorg voor erfgoed vanaf het begin van de planvorming een rol speelt en dat het landschap een inspiratiebron bij de totale inrichting van een gebied kan zijn.”

 

Wie willen jullie bereiken met het cultuurhistorisch overzicht?

Korneel: “Op de eerste plaats maken we het overzicht voor onze partners met wie we samenwerken. Per projectfiche sommen we onze partners op. Het is natuurlijk ook handig voor toekomstige partners als naslagwerk. Maar we maken het zeker ook voor onze collega’s en in ruimere zin voor iedereen die met erfgoed bezig is. Ook voor onszelf is het een fijn overzicht. Al onze mooie realisaties waar we doorheen de jaren aan gewerkt hebben, worden erin opgelijst in een handig overzicht.”

Welke rol nemen jullie op?

Anja: “Het meeste werk gebeurt door de archeologen en landschapsdeskundigen van het netwerk die dagelijks met onze cultuurhistorie begaan zijn van bij de planvorming tot na de uitvoering van onze projecten. Wij vragen dan de projectfiches op bij de verschillende projectteams, we verzamelen en lezen alles na. We zoeken treffende foto’s en we zijn verwonderd over de mooie realisaties van onze collega’s.”

Korneel: “Het is heel fijn om onbekende zaken uit het verleden terug te tonen en zichtbaar te maken. Maar cultuurhistorie zit ook in het herkenbaar houden van een omgeving bij grote veranderingsprocessen als de VLM-projecten. Dat heeft allemaal evenveel waarde.”

Bedankt beiden voor dit mooie cultuurhistorische overzicht, proficiat aan alle collega’s.

 

Bekijk het cultuurhistorisch overzicht 2021-2022 hier.

Voor meer info over de projecten kunt u terecht op onze website, www.vlm.be, of bij de contactpersonen die in de fiches worden vermeld.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact