De burgemeesters van Zonhoven en Genk breken eerste stukken van de Kauwbosstraat-Boekrakelaan op

Tijdens de Dag van De Wijers kropen de burgemeester van Zonhoven, Johny De Raeve, en de burgemeester van Genk, Wim Dries, achter het stuur van een bulldozer en braken ze de eerste stukken asfalt en beton op van de Kauwbosstraat-Boekrakelaan. “Door deze weg op te breken, zetten we niet alleen in op ontharding, we maken ook plaats voor waardevolle natuur. Beide zijn essentieel in onze strijd tegen de klimaatverandering”, zegt Vlaams minister van Omgeving Demir.

In een eerste fase worden in de Kauwbosstraat vooral beton en asfalt opgebroken en verwijderd. 1,2 hectare asfalt en beton verdwijnen zo uit het gebied, goed voor twee voetbalvelden ontharding! Wat overblijft is een drie meter breed fietspad. In de vrijgekomen zone verspreiden we armere zand, belangrijk voor de ontwikkeling van specifieke, waardevolle natuur..

 

Landinrichting voor een meer robuuste open ruimte

De onthardingswerken passen binnen het ‘landinrichtingsplan Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven’ van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het heeft vier doelen. Ten eerste willen we ‘Daalheide’ als grootste landbouwzone in De Wijers duurzaam verankeren. Zo behouden we het huidige en historische weidelandschap en krijgen de lokale rundveelandbouw en andere bedrijven meer zekerheid voor de toekomst. Ten tweede nemen we maatregelen tegen de klimaatverandering door onder andere ruimte te geven aan water en de Kauwbosstraat-Boekrakelaan te ontharden. Ten derde helpen we de biodiversiteit in De Wijers door de waardevolle natuurgebieden in de buurt te verbinden met elkaar. Zo geven we bedreigde amfibieën zoals de boomkikker en de knoflookpad meer kansen. Tenslotte maken we het openruimtegebied Kiewit-Zonhoven voor iedereen meer beleefbaar door trage wegen aan te leggen of te verbeteren en door ontmoetingsplekjes en zelfs een kunstwerk te voorzien.

 

Minister Zuhal Demir licht toe: “Om al die doelen te bereiken, is er uiteraard ruimte nodig. Maar, open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed geworden. Door hier asfalt en beton te verwijderen, zorgen we voor bijkomende open ruimte die we kwaliteitsvoller gaan invullen.”

 

Ontharden voor natuur en tegen klimaatverandering

De ontharding van de Kauwbosstraat (Zonhoven) en Boekrakelaan (Genk) heeft verschillende positieve effecten. De bermen langs de Kauwbosstraat zijn vandaag in Vlaanderen al een topper op het gebied van flora. Er groeien zeldzame planten zoals de gevlekte orchis. De ruimte die we opbreken, vullen we op met schraalzand om de waardevolle bermen een buffer te bieden en uit te breiden. Dit zand ligt al klaar langs de Kauwbosstraat en is afkomstig van de werfput van de nieuwe velodroom in Bolderberg (Heusden-Zolder). Dat ‘Bolderiaanzand’ is typisch voor de streek en ideaal voor de voedselarme bodem die we wensen langs de Kauwbosstraat-Boekrakelaan.

Bedreigde soorten zoals de boomkikker en de knoflookpad leven ook op zo’n arme bodem en hebben nood aan zulke ‘stapstenen’ tussen de waardevolle natuurgebieden, waar ze zich voortplanten. Maar ook een hele resem andere dieren gebruiken die nieuwe ‘natuurcorridor’. In de Daalheide verbinden we de waardevolle natuurgebieden van Het Wik, de vijvers van Bokrijk en De Maten (Genk) aan de ene kant met de Ballewijer, Platwijers/Wijvenheide (Zonhoven) aan de andere kant.

 

Minister Zuhal Demir benadrukt ook het belang van ontharding op zich: “Elke vierkante meter die we in Vlaanderen ontharden is nuttig om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Neerslag dringt op de ontharde plek terug in de bodem. We houden zo water langer vast, wat in droge periodes van groot belang is. Dat hebben we afgelopen maanden weer moeten vaststellen. Ook bij hevige regen zorgt minder verharding voor minder overstroming. Het is een verhaal dat ik tegenwoordig geregeld vertel, maar dat geeft aan dat we er in Vlaanderen actief aan werken. Ik hoop dus echt dat ik nog vaak dit verhaal van ontharding en ruimte voor water mag vertellen.”

 

Beleving van Daalheide voor iedereen

Niet alleen de natuur en het klimaat halen voordeel uit de ontharding, ook wandelaars en fietsers genieten mee van de nieuwe inrichting. Aan het begin van de Kauwbosstraat in Zonhoven leggen we een parking aan van waaruit iedereen het gebied kan bezoeken. De insteekwegjes in de omgeving van de Kauwbosstraat worden verbeterd. We plaatsen zitbanken, infoborden en een nieuwe poel met een vlonder. We doen ook al voorbereidende werken voor een rolstoelbelevingspad en een veilige rolstoelverbinding tussen de campussen van Ter Heide in Zonhoven en Genk.

De eerste fase van werken kost zo’n 600.000 euro. Die kosten worden gedragen door, het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid (onthardingsproject Proeftuin ‘weg weg’), het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Zonhoven en de stad Genk.

eerste stuk Kauwbosstraat werd opgebroken
eerste stuk Kauwbosstraat werd opgebroken

 

Karel Stevens

Projectmanager De Wijers, Vlaamse Landmaatschappij

Annick Serdons

Communicatieverantwoordelijke De Wijers, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met