Skip to Content

De eerste vleermuistoren in de Merode

In het provinciaal domein Hertberg werd donderdag de eerste vleermuistoren in  het gebied de Merode geplaatst. De toren werd gemaakt door lokale leerlingen en biedt enkele vleermuizen een alternatief voor de schaarser wordende natuurlijke overnachtingsmogelijkheden.

14 leerlingen van het 4de leerjaar Houtbewerking van de Sint-Lambertusschool in Westerlo bouwden de afgelopen weken samen met hun vakleerkrachten aan de eerste vleermuistoren in de streek. De toren werd ontworpen door het Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete, enkele vleermuizenexperts van Natuurpunt en de Vlaamse Landmaatschappij.

Het bouwwerk werd gisteren op zijn definitieve fundamenten in het bosgebied Hertberg geplaatst en ingehuldigd door de leerlingen en Peter Bellens, gedeputeerde voor platteland van de provincie Antwerpen. 
Door het plaatsen van deze vleermuizentoren kunnen voortaan de verschillende vleermuizensoorten van onze regio de zomer in alle rust en veiligheid doorbrengen in hun jaag- en leefgebied. In de toren werden  ook verschillende meetsystemen geplaatst om de temperatuur op te volgen.


Dit initiatief past in de uitvoering van enkele landschappelijke en ecologische maatregelen uit het plattelandsproject de Merode. In datzelfde project komt er ook nog een boombrug over de Diestsebaan. De Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen financieren de maatregelen..

Contacteer ons
Juul Adriaens Projectsecretariaat de Merode, Vlaamse Landmaatschappij, Regio Oost
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke VLM, Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Projectsecretariaat de Merode, Vlaamse Landmaatschappij, Regio Oost
Leen Van den Bergh Communicatieverantwoordelijke VLM, Regio Oost, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL