De Groenpool Vinderhoutse bossen groeit

Plant mee 1700 boompjes op zondag 20 januari

Zondag 20 januari is iedereen welkom om samen met Vlaams minister Joke Schauvliege en vertegenwoordigers van de Stad Gent bomen aan te planten in de groenpool Vinderhoutse Bossen. We verzamelen om 13.30 u aan het portaal Leeuwenhof met laarzen, spade en goede moed om 1700 boompjes te planten. Aansluitend krijgen alle planters een drankje aangeboden in de nieuwe cafetaria van VZW De Ceder.

Momenteel worden de Vinderhoutse Bossen uitgebreid tussen de bestaande oude boskern en de Bosstraat en Beekstraat. De bosuitbreiding gebeurt met veel aandacht voor het bestaande landschap van natte graslanden met veel grachten, poelen en knotbomen. Binnen die structuur wordt een lappendeken van 20.000 jonge boompjes aangeplant, het gaat vooral om zomereik, zwarte els, wilde kers, hazelaar, esdoorn, haagbeuk en meidoorn.

De oude boskern van de Vinderhoutse Bossen is momenteel ongeveer 55 ha groot. In de periode van 2012-2018 kwam er ongeveer 20 ha bos en natuur bij in dit project. Samen met de 20 ha die nu in aanleg zijn, wordt dit bos- en natuurgebied opnieuw een heel stuk groter. Sommige zones rond het Leeuwenhof kan je vandaag al verkennen via het ‘bosdierenpad’. Vanaf 2021 komt er een netwerk van ongeveer 14 km nieuwe fiets- en wandelpaden bij om optimaal van de fauna en flora rond en in de Vinderhoutse bossen te genieten.

Wil je mee de handen uit de mouwen steken? Dat kan door op zondag 20 jan vanaf 13.30u samen boompjes te planten aan het portaal Leeuwenhof! We spreken af aan de parking van Jeugdhuis Chez Choseken, Beekstraat 46, Drongen.

De groenpool Vinderhoutse Bossen in een notendop

In 2012 keurde de bevoegde minister het inrichtingsplan voor de Groenpool Vinderhoutse Bossen goed. Het is naast het Parkbos en het Oud vliegveld Oostakker-Lochristi één van de groenpolen die de Vlaamse overheid samen met de lokale partners (provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, gemeente Lievegem, Natuurpunt) aan de rand van de stad Gent vorm wil geven.

De Groenpool Vinderhoutse Bossen ligt ten westen van Gent, grotendeels op het grondgebied van Gent (Drongen en Mariakerke) en een stukje op het grondgebied van Lievegem (Vinderhoute). De groenpool zal voor 156 hectare nieuw bos zorgen rond de bestaande waardevolle boskern. Verder komt er 18 hectare waardevolle natuur en landschap bij. Om het gebied voor wandelaars en fietsers toegankelijk te maken, komen er de volgende jaren heel wat paden en onthaalvoorzieningen. Het landgoed Leeuwenhof, het domein Claeys-Boúúaert en het landgoed De Campagne zullen uitgroeien tot drie portalen van waaruit bezoekers de groenpool kunnen verkennen.

Voor de realisatie van de volledige Groenpool Vinderhoutse Bossen is 13,5 miljoen euro voorzien waarvan 12 miljoen van de Vlaamse overheid. De provincie Oost-Vlaanderen draagt 400.000 euro bij voor een extensief speelbos met voorzieningen voor volkstuinen. De Stad Gent financiert 1 miljoen euro voor de uitbouw van de groenpool nabij het landgoed en de kinderboerderij De Campagne en voor hun aandeel in de wegenstructuur. De gemeente Lievegem voorziet 30.000 euro voor aanpassingen van de wegeninfrastructuur op haar grondgebied.

Vlaams minister Schauvliege: “Elke Vlaming die in de stad woont, moet dichtbij huis op wandel- of fietsafstand van een stukje groen kunnen genieten. Deze Groenpool rond Gent zal ruimte bieden aan mens, bos en natuur.”

Wie op de hoogte wil blijven van het project kan inschrijven op een digitale nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar vinderhoutsebossen@vlm.be

Els Seghers

Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Stefan De Brabander

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact