De VLM werft aan!

Tegen 2027 moet de waterkwaliteit in Vlaanderen goed zijn, volgens Europese doelstellingen. Omdat die deadline snel dichterbij komt, is de afdeling Mestbank van de VLM op zoek naar 27 nieuwe collega's.

​​​​​​Momenteel zit er te veel stikstof en fosfor in het water in het landbouwgebied. Om de waterkwaliteit te verbeteren is het belangrijk dat landbouwers zuinig en precies bemesten en werken aan een goede bodemkwaliteit.

De Mestbank is verantwoordelijk voor het toezicht op de correcte naleving van de mestwetgeving door de landbouwsector. Naast informeren en sensibiliseren, voert de Mestbank administratieve controles en terreincontroles uit. ​

Zin om mee te werken aan een milieu- en natuurvriendelijke landbouw? Zin om de Mestbank te versterken in een terreinfunctie? Of eerder in een administratieve functie? Bekijk de vacatures hieronder.

We zijn op zoek naar:​

 

Bekijk hier alle vacatures bij de VLM.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact