Dienst Bedrijfsadvies VLM omgezet in basisdienstverlening VLM

In 2007 richtte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de dienst Bedrijfsadvies op om de landbouwers te begeleiden, adviseren en sensibiliseren inzake de mestwetgeving en de praktische toepassing ervan binnen de bedrijfsvoering. Naast het verlenen van individueel bedrijfsadvies, verzorgde de dienst Bedrijfsadvies ook andere taken, zoals het geven van infosessies en aanbieden van fiches met informatie. Die dienstverlening werd in de loop van 2017 afgebouwd en ondertussen stopgezet.

De VLM garandeert wel de verdere basisdienstverlening aan de landbouwers. Zo kunnen de landbouwers terecht bij de regionale cellen Dossierbeheer van de Mestbank voor de correcte afhandeling van hun administratieve dossier en het verkrijgen van informatie. Naast de telefonische dienstverlening tijdens de kantooruren en de mogelijkheid tot een kantoorbezoek op afspraak, zet de Mestbank in op de verdere uitbouw van de digitale dienstverlening. De informatie en toepassingen op de VLM-website en het Mestbankloket zijn permanent toegankelijk. De Mestbankmedewerkers kunnen de landbouwers hierbij begeleiden.

Voor praktische vragen over de oordeelkundige bemesting van teelten met respect voor bodem, water en lucht, kunnen de land- en tuinbouwers terecht bij verschillende private diensten.

Contacteer ons
Paul De Ligne Diensthoofd communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Paul De Ligne Diensthoofd communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL