Dienst Bedrijfsadvies VLM omgezet in basisdienstverlening VLM

In 2007 richtte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de dienst Bedrijfsadvies op om de landbouwers te begeleiden, adviseren en sensibiliseren inzake de mestwetgeving en de praktische toepassing ervan binnen de bedrijfsvoering. Naast het verlenen van individueel bedrijfsadvies, verzorgde de dienst Bedrijfsadvies ook andere taken, zoals het geven van infosessies en aanbieden van fiches met informatie. Die dienstverlening werd in de loop van 2017 afgebouwd en ondertussen stopgezet.

De VLM garandeert wel de verdere basisdienstverlening aan de landbouwers. Zo kunnen de landbouwers terecht bij de regionale cellen Dossierbeheer van de Mestbank voor de correcte afhandeling van hun administratieve dossier en het verkrijgen van informatie. Naast de telefonische dienstverlening tijdens de kantooruren en de mogelijkheid tot een kantoorbezoek op afspraak, zet de Mestbank in op de verdere uitbouw van de digitale dienstverlening. De informatie en toepassingen op de VLM-website en het Mestbankloket zijn permanent toegankelijk. De Mestbankmedewerkers kunnen de landbouwers hierbij begeleiden.

Voor praktische vragen over de oordeelkundige bemesting van teelten met respect voor bodem, water en lucht, kunnen de land- en tuinbouwers terecht bij verschillende private diensten.

Paul De Ligne

Diensthoofd communicatie en woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact