Skip to Content
Een Gallo-Romeins saunabezoekje in ruilverkaveling Willebringen?

Een Gallo-Romeins saunabezoekje in ruilverkaveling Willebringen?

Groen licht voor de realisatie van de site Mellenberg.

Minister Zuhal Demir geeft groen licht voor de realisatie van de erfgoedsite in Mellenberg (Tienen). Dit betekent dat er een ‘Landart’  komt, die verwijst naar het vloerverwarmingssysteem van een oud badhuis van een Gallo-Romeinse villa.

De Vlaamse Landmaatschappij gaat in de komende periode twee oude Gallo-Romeinse sites terug een zichtbare plaats in het landschap geven. Voor de site Mellenberg op het Grijpenveld (Tienen), waar archeologisch onderzoek restanten van een oud badhuis of Hypocaustum aan het licht bracht, heeft minister Zuhal Demir goedkeuring gegeven om een landart (opmerkelijke kunst in het landschap) te realiseren. Dit kunstwerk moet de rijke geschiedenis van de Romeinen in de streek terug tot leven brengen. De landart verwijst naar het vloerverwarmingssysteem dat de Romeinen gebruikten in hun badhuizen in de streek. 

Minister Zuhal Demir:“Een badhuis bij een Gallo-Romeins landbouwbedrijf bestond uit warme en koude ruimtes elk met hun functie en elk met hun eigen Latijnse naam (red.: Praefurnium, Apodyterium, Caldarium, Sudatorium, Tepidarium of Frigidarium) . Toekomstige bezoekers laten we dus op de site Mellenberg kennismaken met het leven van destijds en specifieker het leven in het Romeins badhuis, zeg maar het saunabezoek van bijna 20 eeuwen gelden. De site wordt een nieuwe toeristische bezienswaardigheid in de streek van de Ruilverkaveling Willebringen, waar we al heel wat realiseerden voor fietsers en wandelaars, naast de inspanningen voor de lokale landbouwers. ”

De totale kost voor het monument van site Mellenberg bedraagt 152.263,84 euro, inclusief BTW. Vlaanderen  neemt van deze kost 80% voor haar rekening en de stad Tienen draagt 20% bij.

Ondertussen wordt via het dossier ‘landschapsontwikkelingsplan onderdeel omgevingswerken’ ook een tweede landart in Meldert uitgewerkt aan de site Meer. Deze landart verwijst naar de manier waarop daar de gebouwen van een Gallo-Romeinse villa aan het licht kwamen. Dat gebeurde via proefsleuvenonderzoek, een archeologisch vooronderzoek van de bodem. Daarbij wordt het terrein systematisch onderzocht door 3m brede sleuven te graven, op zoek naar archeologische sporen en informatie in de ondergrond.

 

Ruilverkaveling Willebringen

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en is een voorbeeld van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Binnen dit ruilverkavelingsproject worden gronden herverkaveld en zorgt de overheid voor gebiedsgerichte oplossingen. Kwaliteitsvol wonen en duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van infrastructuur en het behoud van de landelijke rust zijn hierbij de uitgangspunten.

Contacteer ons
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Annick Grillet Ruilverkaveling Willebringen, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Annick Grillet Ruilverkaveling Willebringen, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL