Een groene stadsrand tussen Blankenberge en de Uitkerkse Polder

Infomarkt op 8 juni van 16 tot 21 uur

Via het landinrichtingsplan Oudlandpolder I kan een groene stadsrand voor Blankenberge ontwikkeld worden achter de Scharebrugstraat, richting de Uitkerkse Polder. De Vlaamse Landmaatschappij en de stad Blankenberge stellen een conceptplan voor om er 3,3 hectare groen te realiseren. De nieuwe groenzone kan werken als een waterbuffer die tijdelijk het regenwater van het stedelijk gebied langs de kustlijn opvangt ​ in periodes van hevige regen. Bovendien verzacht ze de abrupte overgang tussen het stedelijk gebied en de Uitkerkse Polder. Het openbaar onderzoek over het plan loopt van 1 tot en met 30 juni.

Dit zijn de krijtlijnen van het plan voor de groene rand tussen Blankenberge en de Uitkerkse Polder: ​

  • de groenzone werkt als waterbuffer voor het verstedelijkte gebied, doordat ze zorgt voor vertraagde afvoer van regenwater naar de polderwaterlopen;
  • door beplanting met bomen en struiken en een parkzone komt er een duidelijke, groene afscheiding tussen de stad en het buitengebied;
  • een fiets- en wandelpad maakt de verbinding tussen de Scharebrugstraat en de Blankenbergse Dijk; het sluit aan op de woonwijken, de volkstuinzone en de begraafplaats van Blankenberge
  • kleinschalige speelinfrastructuur, zitbanken en picknickplaatsen maken van dit gebied een aantrekkelijke groene long voor de omwonenden;

Op de infomarkt, die plaats heeft op 8 juni van 16 tot 21 uur in de Feestzaal van het Stadhuis van Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, zijn alle geïnteresseerden welkom. Inschrijven hoeft niet. Medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij geven er doorlopend uitleg, beantwoorden vragen en luisteren naar opmerkingen en suggesties over de plannen.

Openbaar onderzoek van 1 tot en met 30 juni

Over het landinrichtingsproject Oudlandpolder I loopt van 1 tot 30 juni een openbaar onderzoek in Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan en Zuienkerke. ​ Behalve voor een groene rand in Blankenberge en een aangepast waterpeilbeheer in een deel van de Uitkerkse Polder bevat het plannen voor nog 5 andere deelgebieden in de Oudlandpolder. Iedereen kan de plannen inkijken:

U kunt opmerkingen, suggesties of bezwaren indienen tot en met 30 juni:

  • schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen van Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge
  • of schriftelijk bij de Vlaamse Landmaatschappij: per brief naar het adres Velodroomstraat 28, 8200 Brugge, of via mail naar oudlandpolder@vlm.be.

Hemelwater- en Droogteplannen

Met het plan voor een groene stadsrand tussen Blankenberge en de Uitkerkse Polder concretiseert het landinrichtingsplan de visie voor de stadsrandzone richting Uitkerkse Polder die in de herziening van het structuurplan van de stad Blankenberge van 2020 is vervat.

Tegelijk anticipeert het op de Hemelwater- en Droogteplannen van de stad Blankenberge en de gemeente De Haan die in opmaak zijn. Die plannen kunnen een impact hebben op het functioneren van de Uitkerkse Polder. Het zijn plannen met een integrale visie over

  • waar en hoe men het hemelwater in een bepaald gebied zoveel mogelijk ter plaatse kan houden en hergebruiken
  • hoe het kan infiltreren
  • hoe het kan gebufferd worden
  • hoe vertraagde afvoer gerealiseerd moet worden.

De Hemelwater- en Droogteplannen moeten leiden tot het maximaal hergebruiken van het regenwater en het maximaal voorkomen van wateroverlast.

Wim Van Isacker

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met