Een kronkelende rivier betekent meer natuur en plezier

Op het grondgebied van de gemeenten Huldenberg, Bertem, Kortenberg en Tervuren situeert zich het landinrichtingsplan Over Voer, IJse en Dijle of ‘OVID’. Met OVID trekken we meerdere kaarten met als hartentroef: ons klimaat!
We zijn niet de enige spelers. Samen met lokale besturen en Europese partners maken we drie miljoen euro vrij om in te zetten op water, natuur, bodem en recreatie. Daarmee breien we een vervolg aan het lopende project ‘IJsevallei’ met ondertussen mooie resultaten in Overijse en Hoeilaart.

Meer dan twee kilometer herstelde waterloop

Verstevigde oevers zijn nefast voor elke natuurlijke waterloop. Zo ook voor de IJse. Halen we de palen, doeken en stenen weg, dan krijgt de waterloop en de natte natuur errond meer ruimte. Een kronkelende rivier komt het klimaat ten goede. Als overstromingen dreigen, duurt het langer eer de watermassa stroomafwaarts raakt. Omgekeerd houdt ze water langer vast in droge periodes. In het centrum van Huldenberg breekt de gemeente de verharding van het grijze plein op in ruil voor groen om de waterinfiltratie te verbeteren. Hemelwater komt zo terecht in de waterloop en niet in de riolering.

Erosiedaling van 70%

Een andere doelstelling van het project is de zorg voor de bodem. We streven naar 70% minder erosie, want afstromende modder van de hoger gelegen landbouwgronden bevat schadelijke stoffen voor onze biodiversiteit.

De landbouwsector levert al heel wat inspanningen. OVID doet er nog een schepje bij. ​
Zo leggen we bijvoorbeeld erosiepoelen of ‘swales’ (ondiepe greppels met houtkanten) aan. Ze houden de modder tegen en de waterinfiltratie in het landbouwgebied verhoogt.

De werking van 'swales 'of ondiepe greppels met houtkanten.
De werking van 'swales 'of ondiepe greppels met houtkanten.

Nieuwe of herstelde natte natuur en bossen

Als we de natte natuur in de vallei van de IJse herstellen, creëren we een thuis voor zeldzame planten en dieren zoals de ijsvogel en de rivierdonderpad, een zeldzame vissoort. We verwijderen barrières voor vismigratie, zowel in de IJse als in de Voer. Invasieve en exotische planten nemen we weg. Tegelijkertijd zorgen we voor nieuw bos. Groengebieden verbinden we tot een sterker geheel. De vochtige bossen en natte natuur werken als ​ een spons bij hevige regen. Bij droogte vertragen ze de waterafgifte en dienen zo als natuurlijke airco bij het warmer wordende klimaat.

Drie zones speelnatuur en nieuwe of herstelde wandel- en fietswegen

Een herstelde vallei is er om van te genieten. Daarom stellen we voor wandelaars en fietsers enkele nieuwe paden open. Sommige bestaande wandelpaden krijgen het uitzicht van een dreef. Andere wandelpaden verplaatsen we om stromend water te laten kronkelen. Voor (avontuurlijke) wandelaars en kinderen streven we naar een maximaal contact met water zoals het verfrissen van handen en voeten in de IJse of vanaf een vlonder naar waterdieren speuren. ​ Ten noorden van de IJsevallei en op grondgebied van de gemeente Kortenberg, maken we nieuwe rolstoelvriendelijke vlonderpaden zodat iedereen kan genieten van de natuur.

Samen met lokale en Europese partners

OVID is een samenwerking tussen verschillende lokale besturen en met Europse financiering.

VMM, ANB, Gemeente Huldenberg, Provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt vzw, Gemeente Bertem, Gemeente Tervuren, Gemeente Kortenberg, Aquafin, Riobra, Iverlek, Departement Omgeving, ILVO, LIFE BELINI, landbouwers en particuliere eigenaars

BLUE DEAL: https://bluedeal.integraalwaterbeleid.be/

LIFE BELINI: ​ https://www.life-belini.be/nl/

Strategisch Project WALDEN: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijke-planning/projecten/strategisch-project-walden

LIFE AFAktive: https://www.agroforestryvlaanderen.be/nl/projecten/agroforestry-as-a-key-to-improve-water-management-adaptation-to-extreme-weather-events

Park Brabantse Wouden: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/natuur-en-milieu/brabantse-wouden

Katia Van Tichelen

Projectmanager, Vlaamse Landmaatschappij

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact