Een nieuw fietspad voor Schelle en Hemiksem langs de vallei van de Bovenvliet

Op 10 oktober starten de voorbereidende werken voor een nieuw fietspad dat de Provinciale Steenweg in Schelle met de Zinkvallaan in Hemiksem verbindt. Het recreatieve pad loopt langs de zuidelijke dijk van de Bovenvliet en door het bos aan de wijk Kerkeneinde. Deze uitvoering is een deel van het Landinrichtingsplan Vlietvallei Hemiksem- Schelle fase 1 van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is als waterloopbeheerder bouwheer van het fietspad. De gemeenten Schelle en Hemiksem zijn de andere partners in het project.

Vanaf de Provinciale steenweg rijden de fietsers in de toekomst het drie meter brede fietspad op. Het pad volgt de waterloop tot het via een nieuwe fietsbrug de Bovenvliet oversteekt. Via een stuk langs het industrieterrein en het bos maakt het fietspad de aansluiting op de Zinkvallaan in Hemiksem. Het hele traject is net geen 2 kilometer lang.

Het traject van het nieuwe fietspad
Het traject van het nieuwe fietspad

De spoorlijn Antwerpen-Puurs kruist het traject. Die hindernis wordt omzeild met een fietsbrug uit kunststof die onder de spoorwegbrug loopt. Ter hoogte van de spoorweg sluit het fietspad aan op de Noeversebosweg. Verderop maakt het nieuwe pad ook een connectie met de Leonard Vereyckenplaats

Een nieuwe fietsbrug over de Bovenvliet verbindt Schelle en Hemiksem
Een nieuwe fietsbrug over de Bovenvliet verbindt Schelle en Hemiksem

De fietsverbinding loopt deels door natuurgebied, waardoor er extra aandacht is voor een natuurlijke inrichting. Tussen de spoorwegbrug en de Zinkvallaan krijgt het pad daarom een halfverharding. Zo kan het regenwater nog steeds in de grond sijpelen. Daarnaast zorgen nieuwe houtkanten en ijsvogelwanden voor een toenname van de biodiversiteit. Exoten langs de waterloop worden bestreden, zodat de streekeigen planten volop kansen krijgen.

Het mooie groene plaatje maakt het fietspad ideaal voor recreanten. Daarnaast biedt het ook een veilig alternatief voor het fietsende schoolverkeer of woon-werkverkeer tussen Schelle, Hemiksem en Aartselaar.

Een onderaannemer van Mols Contractors zal vanaf begin oktober starten met voorbereidende werken. VLM, VMM, Schelle en Hemiksem dragen bij aan de kostprijs van 1.714.581,14 € incl BTW.

 

Voor meer inhoudelijke informatie: ​
Dries Van Hecke, ​ communicatiedeskundige regio Oost
0471779208
Dries.vanhecke@vlm.be

Voor meer persinformatie:
Juul Adriaens, communicatie VLM
0493 09 71 79
Juul.adriaens@vlm.be

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact