Een vlucht naar het verleden

Militair vliegveld terug zichtbaar in het landschap dankzij het 'fantoomvliegtuig'

Ruilverkaveling Willebringen investeert in het landschap van Boutersem. ​
Door verdwenen erfgoed in het landschap zichtbaar te maken en er verschillende infrastructuurwerken aan te koppelen, ontstaat er een nieuw omgevingsbeeld voor de bezoeker. De oude landingsbaan in Honsem krijgt opnieuw een gezicht door een replica van een historisch Belgisch verkenningsvliegtuig.

De ruilverkaveling Willebringen is een samenwerking van de Vlaamse overheid en lokale partners. Het project wijzigt de kavelstructuur van de landbouwgronden tussen Tienen, Boutersem, Bierbeek en Hoegaarden. Het herschikken van kavels of percelen zorgt er voor logischere structuur. De kwaliteiten van het landschap komen hierdoor volop tot uiting. Ook de landbouw krijgt ontwikkelingskansen op de aangepaste percelen, doordat ze gemakkelijker te bewerken zijn. Een grootschalig project als de ruilverkaveling biedt nieuwe kansen aan de natuur om zich te ontwikkelen op meer geschikte plaatsen en recreanten profiteren van verbeterde fiets- en wandelpaden.

Willebringen, het landschap in de ruilverkaveling

Wist je dat het landschap in dit gebied rijk is aan enkele historische plekken? Eerder werd al aangekondigd dat een Romeins badhuis (in 2022) en een Romeinse villa (in 2023) terug in beeld komen met behulp van virtual reality.

In een iets minder ver verleden, lag er een militair vliegveld in de ruilverkaveling. Vlak voor WOII legde het Belgische leger het vliegveld aan. Later nam de Duitse bezetter het in. De geallieerden heroverden tot slot het vliegveld. Na de oorlog verloor de landingsbaan zijn nut en verdween het grotendeels in landbouwgebruik.

Om dit kort stukje van onze Belgische militaire luchtvaartgeschiedenis in beeld te brengen, bedacht Studiegroep Omgeving een concept waarbij de toevallige passant, half verscholen achter een berm, een geraamte van een vliegtuig ontdekt: een 'fantoomvliegtuig'. De aandacht wordt zo op de site gevestigd, waar de bezoeker info vindt over een vervlogen periode vlak voor en tijdens WOII. Het hightech-bedrijf Materialise printte het spooktoestel in 3D. Het toestel dat model stond, is de Renard R31, een vliegtuig van Belgische makelij dat deel uitmaakte van de vroege Belgische Luchtmacht.

Op 23 november 2021 kwamen buurtbewoners luisteren naar de uitleg over dit kunstwerk dat voortaan het landschap siert. De Vlaamse Landmaatschappij stelde dan ook fier de replica voor aan heel wat geïnteresseerden. De bijzondere plek is nu voor alle bezoekers toegankelijk. ​ De site, met de Renard op kop, moet een duidelijk herkenningspunt worden in het toeristische landschap van Vlaams-Brabant, het Hageland is er een troef rijker mee.

De realisatie van het toestel gebeurde in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uit naam van het Ruilverkavelingscomité Willebringen. De Vlaamse overheid en de gemeente Boutersem financierden samen zo'n 351.500 euro in het project waarvan 80% voor de Vlaamse overheid en 20% voor de gemeente Boutersem.

Meer info over de Ruilverkaveling Willebringen en de realisaties die volgen is beschikbaar op de VLM-website en in de nieuwsbrief over het project. Volg zeker ook de VLM-facebookpagina.

 

 

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact