Enquête over agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten komt eraan

Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseren samen een enquête die op 30 januari 2018 wordt gelanceerd.

Donderdag 25 januari 2018 — Landbouwers kunnen binnenkort hun mening geven over de toepassing van agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten op het terrein. Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseren daarover samen een enquête.

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO III, 2014-2020) van de Vlaamse overheid is halfweg. Via agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten draagt het programma bij tot natuur- en milieudoelen. Het effect van de maatregelen hangt echter voor een belangrijk deel af van de opnamegraad en de toepassing op het terrein.

Daarom peilt een enquête naar knelpunten en verbetervoorstellen voor de verschillende maatregelen en naar de effecten ervan. De bevraging biedt iedere landbouwer, op voorwaarde dat hij of zij in aanmerking komt voor deze maatregelen, de kans om hierover input te geven. Wij doen daarom een warme oproep om de enquête massaal in te vullen. Op die manier kunnen we ons een goed beeld vormen van wat leeft in de sector en kunnen we rekening houden met de mening van de landbouwers in ons beleid.

Landbouwers kunnen de enquête via mail verwachten vanaf 30 januari 2018. Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag.

Deze communicatie past binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.