Enquête over agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten komt eraan

Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseren ​ samen een enquête die op 30 januari 2018 wordt gelanceerd.

Landbouwers kunnen binnenkort hun mening geven over de toepassing van agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten op het terrein. Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseren daarover samen een enquête.

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO III, 2014-2020) van de Vlaamse overheid is halfweg. Via agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten draagt het programma bij tot natuur- en milieudoelen. Het effect van de maatregelen hangt echter voor een belangrijk deel af van de opnamegraad en de toepassing op het terrein.

Daarom peilt een enquête naar knelpunten en verbetervoorstellen voor de verschillende maatregelen en naar de effecten ervan. De bevraging biedt iedere landbouwer, op voorwaarde dat hij of zij in aanmerking komt voor deze maatregelen, de kans om hierover input te geven. Wij doen daarom een warme oproep om de enquête massaal in te vullen. Op die manier kunnen we ons een goed beeld vormen van wat leeft in de sector en kunnen we rekening houden met de mening van de landbouwers in ons beleid.

Landbouwers kunnen de enquête via mail verwachten vanaf 30 januari 2018. Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag.

Deze communicatie past binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact