Enquête over agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten komt eraan

Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseren samen een enquête die op 30 januari 2018 wordt gelanceerd.

Landbouwers kunnen binnenkort hun mening geven over de toepassing van agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten op het terrein. Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseren daarover samen een enquête.

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO III, 2014-2020) van de Vlaamse overheid is halfweg. Via agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten draagt het programma bij tot natuur- en milieudoelen. Het effect van de maatregelen hangt echter voor een belangrijk deel af van de opnamegraad en de toepassing op het terrein.

Daarom peilt een enquête naar knelpunten en verbetervoorstellen voor de verschillende maatregelen en naar de effecten ervan. De bevraging biedt iedere landbouwer, op voorwaarde dat hij of zij in aanmerking komt voor deze maatregelen, de kans om hierover input te geven. Wij doen daarom een warme oproep om de enquête massaal in te vullen. Op die manier kunnen we ons een goed beeld vormen van wat leeft in de sector en kunnen we rekening houden met de mening van de landbouwers in ons beleid.

Landbouwers kunnen de enquête via mail verwachten vanaf 30 januari 2018. Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag.

Deze communicatie past binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.

In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588 personeelsleden tewerk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL