Feestelijke opening buurtpark Schansbroek

Zaterdag 25 mei wordt het buurtpark Schansbroek feestelijk ingehuldigd. Dit gloednieuwe parkgebied ligt tussen Thor Park en wijk Schansbroek. De realisatie kadert binnen het project De Wijers, meer bepaald het landinrichtingsproject Stiemervallei. Als brongebied van de Stiemer is Thor Park ook een instapplaats van De Wijers. Ook de Europese Unie financierde mee via het Life+-project Green4Grey. Het plan voor dit buurtpark kwam tot stand na een boeiend traject met veel enthousiaste en betrokken buurtbewoners.

Nieuwe ontmoetingsplek

In twee jaar tijd transformeerden de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Natuurpunt vzw dit gebied onder invloed van de stad Genk tot een nieuwe ontmoetingsplek. Toon Vandeurzen, bevoegd voor duurzaamheid: “De voormalige mijnbekkens en de historische schans zijn hersteld. De wallen van de schans zijn nu duidelijker in het landschap aanwezig. Maar er is meer. Dit gebied is al heel lang de thuisbasis van KWB Voetbal Waterschei. Twee jaar lang voetbalden ze noodgedwongen elders maar nu komen ze terug thuis. Nieuw zijn ook de volkstuintjes, het petanqueveld en de speeltuin. Je voelt het hier al bruisen. Zo zijn de volkstuintjes al allemaal ingenomen. Onder meer door GIGOS die er met de kinderen uit de buurt gaat tuinieren. Ook voor dienstencentrum de Steymer is dit buurtpark een troef.”

Herinrichting Hornszeevijver

Het project maakt deel uit van het Stiemerprogramma waarmee de stad de vallei van de Stiemer wil opwaarderen. Het buurtpark ligt in het brongebied van de Stiemer en is daarom ook wel gekend als natuurgebied Hornszee. Karel Stevens, projectmanager bij VLM: “VLM startte begin deze maand met de natuurlijke herinrichting van de Hornszeevijver. De aannemer haalt onder andere het slib uit de vijver, schuint de oevers van de vijver af en maakt de gebuisde afvoer van de Hornszee onder de Bisleistraat terug open. Na deze werken kunnen we de omliggende percelen beter afwateren.” Deze laatste fase van de landinrichtingswerken is nog voor de zomer afgerond.

De Wijers

Gedeputeerde Bert Lambrechts: “Stad Genk is een belangrijke gemeente binnen De Wijers. Schansbroek vormt de grens tussen het Nationaal Park Hoge Kempen én De Wijers. Dit buurtpark is een stap vooruit in de realisatie van het uitvoeringsprogramma De Wijers, gecoördineerd door provincie Limburg.”

Uitnodiging

Stad Genk en de Vlaamse Landmaatschappij nodigen je uit op de officiële opening van het buurtpark Schansbroek op 25 mei:

  • 14.00 uur: Officiële opening in aanwezigheid van schepen Toon Vandeurzen
  • 14.30 uur: Start van de activiteiten (voetbaltornooi, kinderactiviteiten, geleide wandelingen, live muziek en workshops)

 

Green4Grey logo jpeg druk.jpg

JPG - 938 Kb

LIFE.gif

GIF - 10 Kb

Uitnodiging_buurtpark_Schansbroek.pdf

PDF - 2.2 Mb

Karel Stevens

Projectmanager gebiedsteam De WIjers, VLM

Annick Serdons

Communicatieverantwoordelijke, VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact