Feestelijke opening landinrichtingsproject Land Van Teirlinck ‘Dworp-Kapittelbeek'

Op vrijdag 20 april en op zondag 22 april vieren de gemeente Beersel en de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met Natuurpunt Beersel de herinrichting van de vallei van de Kapittelbeek en de maatregelen in wijk Geer. Dat gebeurt met een wandeling voor de buurtscholen op vrijdag en een buurtfeest voor jong en oud op zondag, onder het wakend oog van de Rode Ridder.

Eerste inrichtingsproject binnen het landinrichtingsproject Land van Teirlinck

Het project Dworp-Kapittelbeek is het eerste inrichtingsproject binnen het landinrichtingsproject Land van Teirlinck. Het ontwerp van het project werd opgemaakt in nauwe samenwerking met de gemeente Beersel. Ook waren er participatiemomenten met de buurtbewoners. De Vlaamse overheid investeerde 327.387 euro in het project, de gemeente Beersel 223.602 euro en de provincie Vlaams-Brabant 3.125 euro. Ook Europa financierde mee via het LIFE+ project Green4Grey voor een bedrag van 223.564 euro.

Het project besteedde veel aandacht aan natuurlijke waterberging en erosiebestrijding. De Kapittelbeek kan nu vrij meanderen waardoor het water trager afstroomt. Nieuwe hoogstamboomgaarden en grasstroken houden erosie tegen. Het Consciencepad werd verbeterd en is nu toegankelijker voor de bewoners van de wijk Geer. Het pad ontsluit een nieuwe vijver en speelzone. Waar er weinig ruimte is, gaat het Consciencepad over een knuppelpad.

De speelzone tussen de wijk en de beek kreeg een nieuwe inrichting. Ook daar zijn natuur en water belangrijke elementen. Het natuurleerpad start aan het vroegere gemeentehuis van Dworp en loopt via het Consciencepad door de vallei van de Kapittelbeek en de speelzone. Wandelaars volgen het pad via bordjes met een wapenschild. Onderweg komen ze de Rode Ridder tegen op een zestal plaatsen. In de wijk Geer werden de binnenpleintjes heraangelegd met aandacht voor ecologie en spelen. De bermen werden omgevormd naar bloemrijk hooiland en beschermd tegen parkeren.

Wandeling met scholen en buurtfeest

Op vrijdag 20 april gaan de kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar van de twee naburige scholen, Sint-Victor en de Gemeenteschool Dworp, het natuurleerpad verkennen. ’s Middags krijgen ze een picknick (12 uur, Alverdries 18-20).

Tijdens het buurtfeest op zondag 22 april kan jong en oud kennismaken met de vernieuwde inrichting van de vallei en de wijk. Er worden gegidste wandelingen en een fotozoektocht georganiseerd. Langs de wandelpaden staan er verschillende infoborden. Twee infoborden hebben een QR-code, zoals het infobord over de hoogstamboomgaard. Verder zijn er tal van activiteiten onder toeziend oog van de Rode Ridder en de muziek van het draaiorgel. Je kan er proeven van allerlei ‘Beerselse’ streekproducten. Als ‘kriek’ op de taart, brengt de plaatselijke toneelgroep ‘Waaile van Dwoeurp’ nog een sprekende uitvoering.

Binnen het landinrichtingsproject Land van Teirlinck loopt er ook een werf langs de Molenbeek in Neerdorp ter hoogte van de voormalige Catala-site. Hier wordt op een historisch gelaagde plek een hedendaags park aangelegd met aandacht voor de aanwezige waterpartijen. Daarnaast zijn er plannen in opmaak voor de Alsembergse Beemd, Wauweringen en Destelheide.

Flyer evenement zondag 22 april

PDF - 3.7 Mb

Technische fiche Kapittelbeek, Dworp

PDF - 348 Kb

Leen Van den Bergh

Communicatieverantwoordelijke , Vlaamse Landmaatschappij

Luc Vander Elst

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact