Fietsen en wandelen door de Mangelbeekvallei

Heusden-Zolder

De Mangelbeekvallei is een unieke beekvallei in De Wijers met heel wat natuurlijke open ruimte tussen de woonkernen van Heusden en Zolder.

De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen met het lokaal bestuur Heusden-Zolder en andere partners een landinrichtingsplan (LIP) ‘Mijn Mangelbeek’ uit rond drie thema’s:

  • Water en natuur: naar een meer natuurlijke beekvallei op lange termijn.
  • Trage wegen: veilig fietsen en wandelen tussen verschillende woonkernen.
  • Mijnerfgoed en beleving: het mijnverleden herontdekken en ontmoetingsplekjes creëren.

Dit najaar starten voor het thema ‘Trage wegen’ de eerste uitvoeringswerken.

Fietsen en wandelen

Heusden-Zolder heeft heel wat basisvoorzieningen op wandel- en fietsafstand. Door gebrekkige of onveilige verbindingen, kiezen inwoners nog te vaak voor minder duurzame verplaatsingen met de wagen. De projectpartners investeren daarom in veilige, functionele wandel- en fietsverbindingen die dwars door de Mangelbeekvallei de woonkernen met elkaar verbinden.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Op basis van het advies van verschillende dorpsraden hebben we vanuit Vlaanderen hier een trage wegen-netwerk uitgebouwd. Daarmee verbeteren we bijna 10 km aan bestaande trage wegen en leggen we enkele volledig nieuwe paden aan. Bij de aanleg kozen we voor waterdoorlatende materialen, bijvoorbeeld houtpaden voor de drassige gebieden, en om straatverlichting hier niet neer te zetten. Op die manier zorgen we ervoor dat we de natuur voor alle omwonenden toegankelijk maken op een vlotte en veilige manier zonder dat we daarmee de natuur van de beekvallei verstoren.”

De werken voor de trage wegen in de Mangelbeekvallei starten in de tweede helft van september en duren tot april 2024. De totale kostprijs bedraagt 1.170.000 euro. Het lokaal bestuur Heusden-Zolder betaalt daarvan 867.000 euro, de Vlaamse overheid 303.000 euro.

Overzicht van de werken en de paden
Overzicht van de werken en de paden

Karel Stevens

Projectmanager De Wijers, Vlaamse Landmaatschappij

Persinformatie:

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact