Fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat in Oostkamp open voor gebruik

Momenteel is het nog opletten voor het werfverkeer ter hoogte van de Hertendreef door de werken op de Legendalesite maar de fietsers en wandelaars kunnen vanaf deze week wel al gebruik maken van de nieuwe verbinding. De komende dagen worden de bermen langs het nieuw aangelegde fietspad nog aangevuld.

De fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat, aangelegd in kader van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, werd deze week opengesteld voor voetgangers en fietsers. Het (ver)nieuw(d)e fietspad zorgt voor een recreatieve fietsverbinding tussen de wijken Nieuwenhove en Erkegem.

Het fietspad werd aangelegd in ongebonden porfiersteenslag met een dikte van 25cm en een breedte van 2m tot 2,5m. Sommige delen werden nieuw aangelegd, andere delen heraangelegd of hersteld (zie figuur Aanleg fietspad).

  • Oranje: herstel bestaande halfverharding Hertendreef – dit pad wordt uitgevoerd na de uitvoering van de werken op de Legendalesite omdat hier nu nog zwaar transport over heen gaat
  • Blauw: Nieuwe halfverharding door het bos (ca.300m)
  • Geel: bestaande asfaltverharding
  • Blauw: nieuwe halfverharding; aansluiting op
    • de nieuwe verkeerslichteninstallatie en oversteekplaats ter hoogte van de op- en afrit E40, uitgevoerd in opdracht van AWV en de gemeente Oostkamp
    • het fietspad langs de Herstbergsestraat

Het pad is verboden voor autoverkeer, deze week plaatst de aannemer ook nog anti-parkeerpalen om te vermijden dan er auto’s op het fietspad zouden komen.

De kostprijs werken (excl. BTW) is geraamd op iets minder dan 45.000 euro, waarvan 70% via subsidies landinrichting door het Vlaams gewest en 30% door de gemeente Oostkamp betaald.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact