Skip to Content
Fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat in Oostkamp open voor gebruik

Fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat in Oostkamp open voor gebruik

Momenteel is het nog opletten voor het werfverkeer ter hoogte van de Hertendreef door de werken op de Legendalesite maar de fietsers en wandelaars kunnen vanaf deze week wel al gebruik maken van de nieuwe verbinding. De komende dagen worden de bermen langs het nieuw aangelegde fietspad nog aangevuld.

De fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat, aangelegd in kader van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, werd deze week opengesteld voor voetgangers en fietsers. Het (ver)nieuw(d)e fietspad zorgt voor een recreatieve fietsverbinding tussen de wijken Nieuwenhove en Erkegem.

Het fietspad werd aangelegd in ongebonden porfiersteenslag met een dikte van 25cm en een breedte van 2m tot 2,5m. Sommige delen werden nieuw aangelegd, andere delen heraangelegd of hersteld (zie figuur Aanleg fietspad).

  • Oranje: herstel bestaande halfverharding Hertendreef – dit pad wordt uitgevoerd na de uitvoering van de werken op de Legendalesite omdat hier nu nog zwaar transport over heen gaat
  • Blauw: Nieuwe halfverharding door het bos (ca.300m)
  • Geel: bestaande asfaltverharding
  • Blauw: nieuwe halfverharding; aansluiting op
    • de nieuwe verkeerslichteninstallatie en oversteekplaats ter hoogte van de op- en afrit E40, uitgevoerd in opdracht van AWV en de gemeente Oostkamp
    • het fietspad langs de Herstbergsestraat

Het pad is verboden voor autoverkeer, deze week plaatst de aannemer ook nog anti-parkeerpalen om te vermijden dan er auto’s op het fietspad zouden komen.

De kostprijs werken (excl. BTW) is geraamd op iets minder dan 45.000 euro, waarvan 70% via subsidies landinrichting door het Vlaams gewest en 30% door de gemeente Oostkamp betaald.

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL