Financiële en technische ondersteuning voor wolfwerende omheiningen

Sinds enkele weken zorgen wolven opnieuw voor schadegevallen bij veehouders. Dit is geen toeval. Net als in de voorbije jaren zien we rond deze periode een piek in de meldingen. Voor landbouwers is er financiële en technische ondersteuning beschikbaar om hun dieren tegen dergelijke aanvallen te beschermen.

Het najaar is de periode waarin de wolvenwelpen veel voedsel nodig hebben maar nog niet zelf mee kunnen jagen. De volwassen wolven zullen daardoor sneller gemakkelijke prooien zoals onbeschermd vee aanvallen. Ook groter vee, zoals vaarzen, hebben in deze periode een hoger risico om aangevallen te worden.

copyright Agentschap voor Natuur en Bos
copyright Agentschap voor Natuur en Bos

Preventie werkt

We begrijpen dat de lokale veehouders binnen de risicozone, en vooral in de directe buurt van het wolventerritorium, bekommerd zijn. Toch willen we benadrukken dat alle schadegevallen die tot op heden werden vastgesteld zich voordeden op weides die niet afgebakend werden met wolfwerende omheiningen. Zoals ook in het buitenland kan vastgesteld worden, blijkt preventie dus zeer effectief.

Financiële en technische ondersteuning

We willen daarom graag een oproep doen aan de veehouders om hun dieren op die manier te beschermen. Zowel voor professionele als particuliere veehouders is er financiële en technische ondersteuning beschikbaar. 

Er werd enkele maanden geleden een nieuwe, uitvoerige folder opgemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos en het Wolf Fencing Team met alle nuttige informatie.

Daarnaast werd er eveneens een instructievideo ontwikkeld.

Het Wolf Fencing Team ondersteunt gratis alle vragen van veehouders met betrekking tot het realiseren van wolfwerende omheiningen en komt ook ter plaatse (voor advies en/of plaatsing). Hou er wel rekening mee dat er ondertussen een wachttijd geldt door de vele aanvragen.

Doe beroep op een bedrijfsplanner van de VLM

Om de professionele rundvee- en paardenhouders op korte termijn te kunnen ondersteunen, is het voor veehouders van Peer, Meeuwen, Hechtel-Eksel en Helchteren ook mogelijk om beroep te doen op een bedrijfsplanner van de VLM. Zij komen ter plaatse om advies te geven over het wolfwerend maken van de omheining en welke ondersteuning daarvoor beschikbaar is. Graag ondersteuning van bedrijfsplanner VLM? Geef een seintje via beheerovereenkomsten.oost@vlm.be


Meer informatie

U vindt hieronder de url's naar alle beschikbare informatie:

Algemene informatie over wolf: https://www.natuurenbos.be/wolven

Informatie over schade en preventie: https://www.natuurenbos.be/wolf/schade

 

Copyright hoofdfoto: Wolf Fencing Team Belgium

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact