Ga als land- of tuinbouwer mee in dialoog over het toekomstige mestbeleid

Aan de vooravond van het 7de mestactieplan (MAP 7), lanceert de Vlaamse Landmaatschappij een oproep aan land- en tuinbouwers om deel te nemen aan dialoogsessies over het toekomstige mestbeleid.

In maart 2022 worden daarvoor in elke provincie gesprekken georganiseerd. Gemotiveerde landbouwers kunnen zich kandidaat stellen tegen 15 februari 2022 via een invulformulier.

Wat gebeurt er tijdens een dialoogsessie?

Tijdens een dialoogsessie gaan een 15-tal landbouwers in gesprek met elkaar. Vanuit hun praktijkervaring delen ze hun ideeën over het mestbeleid en doen ze voorstellen die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit in het landbouwgebied.

De dialoogsessies gaan door in een open en constructieve sfeer. In elke provincie vindt 1 dialoogsessie plaats, van 10 uur tot 13 uur. De gesprekken worden begeleid door een externe facilitator en ondersteund door de VLM.

Wat gebeurt er met de resultaten van de dialoogsessies?

De resultaten van de dialoogsessies worden anoniem samengevat in een rapport. Bij de verdere totstandkoming van het volgende mestactieplan (MAP 7) wordt er rekening gehouden met de suggesties en ideeën die tijdens de dialoogsessies zijn besproken.

Waarom deze dialoogsessies?

De voorbije decennia hebben landbouwers en andere actoren veel inspanningen geleverd om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook de Mestbank stelde alles in het werk om de naleving van de mestwetgeving te controleren en te vergroten. Toch verbetert de waterkwaliteit de laatste jaren niet meer. We stellen vast dat de huidige instrumenten van het mestbeleid niet toereikend zijn en dat het nodig is om in alle openheid op zoek te gaan naar een nieuwe ​ aanpak. Via provinciale dialoogsessies willen we luisteren naar de landbouwers en peilen naar de drempels en kansen die zij zien vanuit hun praktijkervaring om tot een betere waterkwaliteit te komen.

De bescherming van het grond- en oppervlaktewater in landbouwgebied blijft immers een belangrijke uitdaging. Alle waterlichamen moeten in een goede toestand zijn tegen uiterlijk 2027. Om die doelstelling te behalen is een bijsturing van het mestbeleid noodzakelijk. Dat gebeurt via MAP 7. In januari werd in dat verband al advies gevraagd aan de Minaraad en de SALV. Ook een aantal wetenschappers buigen zich over de vraag hoe de landbouw- en milieudoelstellingen in Vlaanderen kunnen verenigd worden om landbouwers een werkbare toekomst te geven in een duurzame omgeving.


PRAKTISCH

Waar en wanneer gaan de dialoogsessies door?

Alle dialoogsessies vinden plaats tussen 10 en 13 uur. ​ 

Wie kan deelnemen aan de dialoogsessies?

Elke gemotiveerde land- en tuinbouwer kan zich kandidaat stellen door een formulier in te vullen tegen 15 februari 2022. Dat formulier polst naar de motivatie voor deelname, naar de ideeën van de kandidaat over het mestbeleid en naar voorstellen die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit in het landbouwgebied.

Op basis van het invulformulier zal de Vlaamse Landmaatschappij per provincie een 15-tal landbouwers selecteren voor deelname aan de dialoogsessie. De selectie gebeurt op basis van de motivatie en inhoudelijke inbreng in het formulier en streeft ook naar een evenwichtige mix van sectoren, leeftijd en geslacht.

Tegen eind februari 2022 informeert de VLM de landbouwers die zich kandidaat stelden of ze geselecteerd zijn om deel te nemen aan de dialoogsessie.

Hoe kunt u zich kandidaat stellen?

Bent u geïnteresseerd? Stel u dan kandidaat en vul het invulformulier in tegen 15 februari 2022. Door uw kandidaatstelling engageert u zich om deel te nemen aan de dialoogsessie op de geplande datum. ​

Deelname is gratis en wordt niet vergoed.

 

Meer inhoudelijke informatie:

Koen Desimpelaere
Diensthoofd Mestbeleid
[email protected]
T 02 543 73 54

Leen Van den Bergh

Woordvoerder VLM

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact