Geduld loont, hernieuwde Meldertsestraat klaar voor bewoners en fietsers

Samen met de gemeente Boutersem en de provincie Vlaams-Brabant zorgde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor een hernieuwde Meldertsestraat waar bewoners en fietsers op de eerste plaats komen. De realisatie is het sluitstuk van maar liefst 11 kilometer fietspaden binnen het ruilverkavelingsproject Willebringen.

Het bestaande fietspad langs de Meldertsestraat in Honsem (Boutersem) voldeed niet meer aan de normen van een kwalitatief en veilig fietspad. Op vele plaatsen waren de betonplaten verzakt en was het fietspad te smal. Hoog tijd om school- of werkgaande fietsers en recreanten een comfortabel en veilig traject tussen Bierbeek en Hoegaarden over Boutersem aan te bieden. Over de ganse lengte pasten we de weginrichting aan.

We beperkten de breedte van de rijweg tot vijf meter en namen verkeersveilige maatregelen zoals een wegversmalling en een toegankelijk busperron.
We beperkten de breedte van de rijweg tot vijf meter en namen verkeersveilige maatregelen zoals een wegversmalling en een toegankelijk busperron.

Ook voor de bewoners deden we inspanningen. Tussen huisnummers 10 en 15 is er terug een plein in klinkers en met plantenbakken. De aanliggende Veldstraat staken we in een nieuw kleedje door de aanleg van een kasseiverharding. ​ De nutsmaatschappijen optimaliseerden de ondergrondse inrichting bij de start van de werken. Zo kreeg de Meldertsestraat een gescheiden riolering.

De aanliggende Veldstraat staken we in een nieuw kleedje door de aanleg van een kasseiverharding.
De aanliggende Veldstraat staken we in een nieuw kleedje door de aanleg van een kasseiverharding.

De kostprijs voor de hernieuwde inrichting bedraagt 2,1 miljoen euro. De financiering gebeurt vanuit het fietsfonds van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, de gemeente Boutersem en Fluvius. Met de Meldertsestraat realiseert ruilverkaveling Willebringen zo’n 11 kilometer functionele en recreatieve fietspaden. Eerder volgden al:

  1. Functioneel tussen Vertrijk-Willebringen (Koutemstraat-Torenhofstraat)
  2. Functioneel tussen Opvelp-Honsem-Meldert (Hoegaardsesteenweg, Meldertsestraat, Kerselaarstraat)
  3. Recreatief tussen Willebringen-Honsem (Willebringsestraat)
  4. Recreatief tussen Willebringen-Kumtich (Willebringsestraat-Tassinstraat)
  5. Recreatief tussen Hoksem-Kumtich (Hoksemsesteenweg)
  6. fietspad tussen ​ Oorbeek-Westelijke Ring Tienen (Kasteelpad)

Op dinsdag 7 november 2023 tussen 14u en 17u nodigen we iedereen uit om te fietsen op de nieuw ingerichte weg. De werken duurden langer dan verwacht en de opening is een verdiende beloning. Geduld loont!

 

Voor meer inhoudelijke info:

Annick Grillet

Projectmanager, Vlaamse Landmaatschappij

Voor persinformatie:

Katrien Branders

Communicatie, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

 


Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact