Gelu(c)kt! Het vlaggenschip vaart voort

Landinrichting Vlaamse Rand krijgt een nieuwe kapitein

Geen tekst overboord onder het toeziend oog van Luc Vander Elst. Sinds 1 maart 2023 geniet de voormalige projectmanager van zijn welverdiend pensioen. Als kapitein van het vlaggenschip Vlaamse Rand verzette hij heel wat werk om de open ruimte rond Brussel te behouden en te versterken. Renaud Bocquet neemt het roer over en hoopt samen met tal van enthousiaste collega’s en partners koers te houden naar een Vlaamse Rand waar het goed is om te leven en te werken. Bij een koffietje ontstond een boeiend verhaal over twee bijzondere mensen.

Luc en Renaud ontmoetten elkaar eerder al in het Kerremansbos langs de Brusselse Molenbeek. In de laatste weken profiteerden ze van elke vrije werkdag om op terrein te gaan. Luc gidste Luc Renaud door het veelbelovende projectgebied aan het vliegveld in Grimbergen. Ze bezochten het stroomgebied van de oostelijke Maabeekvallei met haar vele functionele watermolens. Van de IJse naar de Nellebeek. Terreinbezoeken in het Zeen en de Beekstraat. Met de plooifiets van de Landsrode vijver naar de Geevaertvijver. ​
Samen stapten ze rond het Hooghof. Renaud ontdekte het Breugelbroek en de moestuinen in Zellik. Verkleumend van de kou op Noskoem (Zaventem)…

Plezant Platteland of Tussen Molens en Monumenten. Luc, hoe beschrijven we jouw VLM-loopbaan met een alliteratie?

Aan het boekje Plezant Platteland heb ik inderdaad heel wat mooie herinneringen. ​
Het gaf mij een mooi zicht op wat we met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) allemaal doen. Op vele wandelpaden in Vlaanderen kom je wel een project tegen waar de VLM haar schouders heeft onder gezet. We hebben KEIhard gewerkt als team met zeer mooie realisaties tot gevolg. Een overzicht, heel wat achtergrondinformatie en foto's kan je weldra bekijken in het boek 'Ruimte voor de Rand', een impressie van 15 jaar landinrichting in de Vlaamse Rand. Die prachtige verwezenlijkingen kwamen er niet zonder slag of stoot. Maar je moet gewoon Durven Dromen en Doen.

En doen, dat heb je zeker gedaan. Van communicatieverantwoordelijke naar diensthoofd projectontwikkeling en van projectleider, projectcoördinator naar projectmanager. Meerdere functies met een verschillende inhoud. Of toch ook niet?

In heel mijn carrière heb ik mijn communicatieachtergrond heel goed kunnen gebruiken. Toen ik pas bij de VLM begon, was de functie van communicatieverantwoordelijke totaal onbekend. We hebben moeten knokken voor iedere meter werkveld. In een wereld van voornamelijk ingenieurs en technici was het niet evident om jezelf te bewijzen met de zogenaamde ‘sociale vaardigheden’. Ze duwden ons in het zwembad en keken dan of we konden zwemmen. We moesten in grote projecten duiken waar nog nooit over gecommuniceerd was. Ruilverkavelingskrantjes en inspraakvergaderingen waren de eerste communicatie-acties. Het waren pittige tijden, maar we hebben er veel uit geleerd.

Hoe is het vlaggenschipproject Vlaamse Rand eigenlijk tot stand gekomen?

Toen ik als diensthoofd projectontwikkeling werkte, kregen we een aantal vragen vanuit de Vlaamse Rand. Het idee ontstond om een planprogramma uit te werken voor de hele Vlaamse Rand. Toen had ik al meegewerkt aan het Brabants Plateau en het Plateau van Moorsel. Dat laatste stond al op de rails. Nadien volgde het project Meigemheide, later Land van Teirlinck, en ook Molenbeek-Maalbeek Asse. En zo zijn we geleidelijk aan begonnen aan de Vlaamse Rand. Een boeiend proces! Omdat ik inhoudelijk al met zoveel projecten bezig was, werd ik gevraagd om projectleider te worden voor het landinrichtingsproject Vlaamse Rand. Met een klein team van vier mensen tekenden we het planprogramma uit. In 2014 volgde de goedkeuring van de Vlaamse Regering en we konden ons volledig laten gaan.

Renaud, je bent inwoner van Halle. Ongetwijfeld kende je al enkele van onze VLM-projecten in de Vlaamse Rand. Welke verbazen jou het meest?

Vanuit Halle wandel ik met mijn familie inderdaad regelmatig langs de Alsembergse Beemd. Het is een heel mooi natuurpark geworden waar het fijn is om te vertoeven voor jong en oud. Ook kuieren we vaak langs de vijvers van de Zeven Bronnen en de Molenbeek in het provinciedomein van Huizingen. Mij heeft park Het Zeen het meest gecharmeerd tot nu toe. De groenuitbreiding na ontharding is echt indrukwekkend!

Welke talenten uit je carrièrerugzak kan jij het best gebruiken bij de VLM?

Als hydrobioloog haal ik mijn hart op aan waterige biotopen. Ik ben goed in het ontwikkelen en het uitschrijven van het beheer van waterige milieus. Bij mijn vorige werkgever groeide ik in projectmanagement. Gestructureerd plannen, budgetteren, ontwerpen, uitvoeren,… ik doe het al jaren. Om moeilijke angels uit dossiers te halen, zet ik in op duurzaam netwerken.

Moeilijke angels… welke uitdagingen zie jij voor de Vlaamse Rand, Renaud? Waarop moeten we nog meer inzetten?

Ik geloof heel erg in de Blue Deal dossiers. We moeten die zeker blijven opvolgen. ​
Verder vind ik dat alle inspanningen en verwezenlijkingen van de VLM een grotere zichtbaarheid mogen krijgen. Ik zie allerlei discrete manieren om daarvoor te zorgen. De coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk de natuur is voor mensen. Inrichtingsmaatregelen die inzetten op zintuiglijke en spirituele natuurbeleving, daarop wil ik inzetten. Of anders gezegd, mindfulness in de natuur.

Luc, welke kansen zie jij nog voor de Vlaamse Rand?

Overal. Ik heb gewerkt tot op mijn laatste dag en tot op die dag zijn er nog nieuwe projecten op de rails gezet of we hebben er tenminste de aanzet toe gegeven. Het is nu aan Renaud om daar iets moois van te maken (lacht). De open ruimte in de Vlaamse Rand staat overal nog onder druk. Ik zie vele mooie meerwaarden: het ingrijpen op de gewestplanbestemmingen en weghalen wat niet meer van deze tijd is. Woonuitbreidingsgebieden schrappen. Leegstaande bedrijventerreinen een betere invulling en eventueel andere functies geven. Blijven inzetten op het wegwerken van barrières bij grote infrastructuurwerken. Groene dooradering en doorwandelbaarheid creëren op bestaande bedrijventerreinen. Extra bos en verwilderde plekken opnieuw toegankelijk maken voor een breed publiek of ze teruggeven aan de natuur.

Welke tips geef je aan Renaud om deze kansen te grijpen?

Combineer al je opties. Zet in op het onmogelijke. Laat mensen mee dromen en creëer nieuwe kansen waar anderen niet eens zouden bij stilstaan. Verleg grenzen en wees ambitieus. Laat je niet snel van de wijs brengen en ga voor het hoogst mogelijke! Overtuig, overtuig, overtuig!!!

Nog een tip van Luc voor Renaud
Nog een tip van Luc voor Renaud

Renaud, ik ben benieuwd hoe jij je task forces zal inzetten. Luc gaf alvast enkele goede tips. Heb je soms al een communicatiestrategie?

Digitaal is het nieuwe normaal. Toch zou ik blijven inzetten op menselijke interacties. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een ontwerpend onderzoek waarbij we mensen begeleiden en bevragen. Toegankelijke inspraak is een belangrijke sleutel tot succes. ​
Gelukkig hoef ik het wiel niet opnieuw uit te vinden. De VLM is al heel handig in het gebruiken van participatieve en communicatieve technieken op maat.

Aan de Oyenbrugmolen in Grimbergen
Aan de Oyenbrugmolen in Grimbergen

Ga jij nog nieuwe wielen uitvinden, Luc, of hoe ziet je bucketlist eruit voor je pensioen?

Te lang om alles mee te geven. Alles is natuurlijk onder voorbehoud van een goede gezondheid van mezelf en mijn entourage. In dat geval, zie ik in het eerste jaar vooral citytrips en meerdaagse trektochten. Ik ben ongelooflijk fan van Bruce Springsteen en tussen eind april en half juli zou ik graag naar tien steden reizen waar hij optreedt. Na de zomer staat Corsica als eerste op de lijst om een trektocht te maken. En ik zou geen communicatiefreak zijn als ik het schrijven achterwege zou laten. Voor een externe uitgever, schrijf ik nog een boek over de mooiste plekken in Vlaanderen. ​
En verder kijk ik uit naar de publicatie van het boek 'Ruimte voor de Rand', mijn allerlaatste deadline.

Wens je een gratis exemplaar van het boek Ruimte voor de Rand?
Klik op de cover van het boek om in te schrijven.
Wens je een gratis exemplaar van het boek Ruimte voor de Rand?
Klik op de cover van het boek om in te schrijven.

 

Terug naar de VLM-nieuwsbrief van maart 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact