Geluidsberm schermt dorp Zwankendamme af van transport- en haveninfrastructuur Zeebrugge

De groene geluidsberm die het dorp Zwankendamme afschermt van het transport van en naar de haven van Zeebrugge en van de havenactiviteiten, is klaar. De Vlaamse Landmaatschappij heeft de berm ingericht. Vanaf 12 juni is de berm opnieuw open voor het publiek.

Via het inrichtingsplan Zwankendamme zorgt de VLM door de aanleg van bufferzones voor een betere leefbaarheid van het dorp Zwankendamme, dat grenst aan de haven van Zeebrugge. ​ De geluidsberm is de belangrijkste bufferzone. De breedte van de berm varieert; hij is ongeveer 900 m lang en 9 meter hoog. Op basis van overleg met de inwoners van Zwankendamme werd gekozen voor zwakke hellingen, zodat ze begaanbaar zijn. Infrabel legde de aarden berm met een aantal wandelpaden al in 2017-2018 aan. Daarna waren enkele jaren nodig waarin de grond zich kon stabiliseren.

In de winter 2020-2021 kreeg de berm zijn definitieve inrichting. De paden werden afgewerkt en er werd beplant met streekeigen groen. Een groot deel van de plantvakken werd aangeplant met bosgoed. Het zal nog even duren voordat dit een dicht struikgewas wordt. De hoogstambomen die verspreid op de berm staan, geven al enig volume en de fruitbomen zullen volgend voorjaar al voor een fleurige toets zorgen. Er is ook ruimte gelaten voor grote open plekken zodat er kan gespeeld worden op de zachte en steile hellingen en gepicknickt worden op de vlakke stukken.

Tot nog toe waren de paden afgesloten zodat het gras de kans kreeg om te beginnen groeien. Vanaf 12 juni is de berm terug toegankelijk voor het publiek.

In een volgende fase wordt de bufferzone tussen de berm en het Lisseweegse Vaartje (ten noorden van Wulfsberge) aangepakt. De oevers van het Lisseweegs vaartje worden dan ingericht en er wordt nog meer bos aangeplant. De uitvoering van deze werken is voorzien vanaf 2023.

Siska Van de Steene

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact