Skip to Content

Gentse Haven wordt groener

Minister Schauvliege wandelt samen met bewoners groene buffer in

Het eerste deel van de werken in de koppelingsgebieden van Doornzele en Rieme is uitgevoerd. Hierdoor zullen op termijn de Vogelwijk in Rieme en de dorpskern in Doornzele worden afgeschermd van het industriegebied Kluizendok. Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, verkende samen met de kanaalbewoners en de projectpartners de nieuwe bufferzone.

In de koppelingsgebieden Doornzele-Noord en Rieme-Zuid werd het voorbije jaar hard gewerkt om de leefbaarheid van de dorpskernen te verbeteren. Bufferen blijft voor de bewoners van Doornzele en Rieme de belangrijkste bekommernis. De ruim 110.000 aangeplante struiken en hoogstammige bomen zullen het gebied steeds groener kleuren en het Kluizendok minder zichtbaar maken voor de bewoners van beide dorpen. De keuze ging hoofdzakelijk naar inheemse soorten zoals hazelaar, grauwe abeel, veldesdoorn, zomereik, els, haagbeuk, sporkehout, Gelderse roos, sleedoorn en wilg, maar ook naar hoogstammige bomen zoals eik, els en linde.

De nieuw ingerichte noordelijke oever van het Molenvaardeken maakt deel uit van de natuurcompensatie voor de haven. Hiervoor werd 33.000 m³ grond vergraven. Dit unieke stukje natuur met oeverzwaluwwand zal op termijn evolueren naar een rietland maar blijft toegankelijk voor de bewoners. Hiervoor zorgen ruim 2 kilometer verharde en onverharde paden en twee brugjes over het Molenvaardeken.

Om de aantrekkingskracht van het koppelingsgebied te verhogen, werd ter hoogte van het Abdijstraatje een speelheuvel aangelegd met natuurlijke speelelementen zoals boomstammen die gerecupereerd werden bij de werken. Een takkenril zoomt de speelzone af.

Ter hoogte van de Twaalfroedenstraat, bij de wijk Terdonk, kwam een meer parkachtige bufferzone, aansluitend bij het dorp en het kasteel van het voormalige zoopark. Hier heb je een bos met open plekken en waterpartijen met zicht op het kasteel. In functie van natuurontwikkeling kregen de oevers van de bestaande vijvers een zachte helling en werden zij met elkaar verbonden. Ook deze zone kreeg zitelementen en picknickbanken.

Aan de inrichting hangt natuurlijk een kostenplaatje. De totale prijs van dit eerste deel van de werken in Doornzele en de aanleg van de bosbuffer in Rieme bedraagt 1.445.500 euro. De Vlaamse overheid neemt 39% (560.000euro) van deze investering voor haar rekening (via AMT, MOW (fietspaden), ALBON (subsidies landinrichting)). Ook het Havenbedrijf Gent (247.500 euro), de gemeente Evergem (32.500 euro), de stad Gent (373.500 euro), en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (232.000 euro) dragen aanzienlijk bij.

Contacteer ons
Els Seghers Diensthoofd Communicatie VLM Regio West, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van Nieuwerburgh Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Els Seghers Diensthoofd Communicatie VLM Regio West, Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van Nieuwerburgh Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL