Skip to Content
Gezocht: innovatief en duurzaam landbouwvoorstel om hoeve een nieuw leven te geven

Gezocht: innovatief en duurzaam landbouwvoorstel om hoeve een nieuw leven te geven

VLM verkoopt Hoeve Langedreef in Nazareth

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) verkoopt een hoeve met bijbehorende gronden aan de Langedreef in Nazareth. De verkoopt gebeurt onder voorwaarden en de verkoopsprocedure bestaat uit 2 fasen. Het behoud van een landbouwfunctie en een positieve bijdrage leveren aan de omgevingskwaliteit zijn belangrijke elementen.
Alle info is terug te vinden op de website van de VLM.

De VLM verkoopt een hoeve met bijbehorende gronden voor een totale oppervlakte van maximaal 4,50 ha. De site ligt aan de Langedreef 3 in Nazareth. De hofplaats bestaat uit een woonhuis met stallingen, bijgebouwen, bergplaats, bakhuis en een schuur. Zowel de gebouwen als de gronden zijn vrij van gebruik.

De hoeve – volledig gelegen in agrarisch gebied – biedt kansen voor een nieuwe invulling. De site grenst aan de groene omgeving van de Hospicebossen met een goede ontsluiting naar de autosnelweg E17 en situeert zich vlakbij de woonkern van de gemeente De Pinte.

De verkoop gebeurt onder voorwaarden. De landbouwfunctie van de hoeve moet behouden blijven (dit betekent geen verpaarding of vertuining) en de verkoop gebeurt enkel indien de voorgestelde activiteiten van de nieuwe eigenaar(s) de ruimtelijke draagkracht niet overschrijden, ze een positieve bijdrage leveren aan de omgevingskwaliteit en mits een minimale aankoopprijs.

Kandidaat-kopers kunnen een projectvoorstel indienen waarbij zij aantonen dat hun projectvoorstel uitvoering geeft aan de bovenvermelde doelstellingen. Om de ingediende voorstellen te kunnen beoordelen, heeft de VLM de vooropgezette doelstellingen vertaald naar beoordelingscriteria met een inhoudelijke score. Op deze manier zijn de ingediende initiatieven objectief en op een gelijkaardige wijze inhoudelijk te evalueren. Minimale eisen en minimale scores op enkele beoordelingscriteria moeten garanderen dat de toekomstige ontwikkelingen op de site aan de vereiste doelstellingen zullen voldoen.

De verkoopsprocedure bestaat uit twee fases.

Iedere kandidaat-koper krijgt in de eerste fase de kans om een projectvoorstel in te dienen. In deze fase zal de VLM de kandidaat-koper begeleiden bij de uitwerking van zijn/haar project. Zo zal men, samen met experten, ieder projectvoorstel evalueren en hierbij aanbevelingen formuleren naar de kandidaat-kopers. Innovatieve ideeën botsen immers soms tegen de grenzen van vergunbaarheid. Daarom zal de VLM, samen met de kandidaat-koper, het projectvoorstel toelichten aan de instanties die een advies zullen verlenen bij de omgevingsvergunning. Op deze manier wordt het voor de kandidaat-kopers meteen duidelijk of het projectvoorstel haalbaar is qua vergunbaarheid.

In een tweede fase dienen de kandidaat-kopers een meer uitgewerkt projectvoorstel in, samen met een voorstel van aankoopprijs. Op basis van dit uitgewerkt projectvoorstel en de aankoopprijs zal de VLM de koper weerhouden.

Om iedereen de kans te geven de site aan te kopen, organiseert de  VLM een open oproep die loopt tot en met 1 februari 2019.

In de maanden voorafgaand aan deze einddatum zullen - op afspraak - kijkdagen op de site plaatsvinden.

Kandidaat-kopers dienen hun projectvoorstel zowel digitaal als op papier in.

Meer info over de site, de oproep, de verkoopsvoorwaarden en de selectieprocedure en de kijkdagen zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij: www.vlm.be, zoekfunctie “Langedreef”.

Contact:

Eva De Craemer - 050 45 91 26

Ludo Naessens – 09 244 86 11

 

 

 

Contacteer ons
Els Seghers Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Ludo Naessens Vlaamse Landmaatschappij
Eva De Craemer Vlaamse Landmaatschappij
Els Seghers Adjunct-woordvoerder, Vlaamse Landmaatschappij
Ludo Naessens Vlaamse Landmaatschappij
Eva De Craemer Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL