Gezocht: Openruimteparels in de Antwerpse Zuidrand

Oproep naar uitvoeringsinitiatieven in het landinrichtingsproject

Houtkanten - © Vlaamse Landmaatschappij, Naomi Van Brabant
Houtkanten - © Vlaamse Landmaatschappij, Naomi Van Brabant

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) lanceert een oproep naar kleinschalige lokale initiatieven die inzetten op het weerbaar maken van de open ruimte in de Antwerpse Zuidrand. Deze oproep kadert in het Landinrichtingsproject Antwerpse Zuidrand dat sinds 9 november 2023 officieel gestart is.

De VLM biedt cofinanciering voor lokale initiatieven. De focus ligt op projecten met gerichte klimaatdoestellingen. Openruimteparels zijn acties die op korte termijn realiseerbaar zijn, maar een invloed hebben op lange termijn. Onder de Antwerpse Zuidrand verstaan we het grondgebied van de gemeenten Hemiksem, Schelle, Aartselaar, Kontich, Edegem, Lint, Hove, Boechout en de Antwerpse districten Wilrijk en Hoboken.

“Zoals zovele plaatsen in Vlaanderen heeft de Antwerpse Zuidrand met heel wat versnippering te kampen. Toch zijn er heel wat mooie, groene plekjes te vinden. Door middel van kleine projecten en ingrepen kunnen we deze versnipperde ruimten omtoveren tot één herkenbaar geheel. We maken dit landschap niet gewoon een streling voor het oog, of aangenaam om in te vertoeven. Deze ingrepen zorgen ook dat de omgeving - en de mensen die er wonen - beter beschermd zijn tegen het veranderende klimaat. We kijken uit naar verschillende Openruimteparels!" aldus de Vlaamse minister van Omgeving.

Het landschap zit momenteel verstopt achter woonlinten en wegen, waardoor de identiteit niet meteen te lezen valt. Het is sterk versnipperd. Toch wordt het landschap gekenmerkt door groene open-ruimte-kamers of onbebouwde stukken oppervlakte. Het doel is om één landschappelijk geheel te ontwikkelen. Zo staat het gebied sterker tegenover het veranderende klimaat.

Speelinrichting © Vlaamse Landmaatschappij, Herlinde Jacobs
Speelinrichting © Vlaamse Landmaatschappij, Herlinde Jacobs

De Openruimteparels nemen initiatief binnen één of meerdere van de vier klimaatthema's: water, bos, natuur en landbouw. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aanleg van een wadi en bloemenweides, ontharding van de open ruimte, postzegelbossen, ontrommelen van groene plekjes, plaatsen van houtkanten, aanleg of herstel van een poelruimte, enzovoort. We moedigen aan om verschillende klimaatthema’s te combineren binnen een project. Het subsidiebedrag per projectvoorstel bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 25.000 euro. Er is een maximale subsidie van 50% van de kostprijs.

Het initiatief staat open voor de provincie, gemeenten en organisaties. Daarnaast kunnen ook burgers impactvolle projecten uitwerken in samenspraak met lokale overheden en/of organisaties. Voor de ondersteuning en uitvoering kunnen ze terecht bij de betrokken gemeente of een andere organisatie die bereid is hieraan deel te nemen (Natuurpunt, Regionaal Landschap Rivierenland, Bosgroep, Kempens Landschap, landbouworganisaties en -bedrijven, Velt, enzovoort). ​

Poel © Vlaamse Landmaatschappij
Poel © Vlaamse Landmaatschappij

Projectvoorstellen kunnen tot 30 april 2024 ingediend worden via het online Plattelandsloket. De jury evalueert de projecten aan de hand van de vooropgestelde criteria. Daarna beslissen ze aan wie er welke financiering wordt toegekend.

Voor meer info kan je terecht op:

OpenruimteparelsLandinrichtingsproject

Mailen kan naar [email protected]

Voor meer inhoudelijke informatie:

Sabine Caremans

Projectmanager

Voor meer persinformatie:

Lis Van Herck

Communicatie-expert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact