Green4Grey geeft kleur aan grijze verstedelijkte landschappen

Vrijdag 12 juni 2015 — Elke dag verdwijnt in Vlaanderen ongeveer 6 hectare open ruimte om plaats te maken voor nieuwe ‘grijze’ ontwikkelingen. Dat is één van de hoogste cijfers in de EU. Bovendien is de resterende open ruimte sterk versnipperd en wordt het belang van die schaarse open ruimte te weinig erkend en gewaardeerd. Als tegengewicht investeert de Vlaamse Landmaatschappij in de ontwikkeling van groene en blauwe infrastructuur voor grijze verstedelijkte landschappen. 

De Vlaamse Landmaatschappij startte het project Green4Grey Life+ samen met de gemeenten Asse, Beersel, Diepenbeek, Genk, Kraainem, Wezenbeek-Oppem en Zaventem. Daarnaast is er ondersteuning van het Agentschap Ondernemen, het PURPLE-netwerk, Natuurpunt en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Green4Grey loopt van 1 juli 2014 tot 30 juni 2019. Het voorziene projectbudget bedraagt 4.352.355 euro, waarvan 1.671.415 euro Europese cofinanciering en 1.115.780 euro door de betrokken gemeenten wordt bijgedragen.

Doel van het project

Het doel van het project is om onbebouwde restruimte in de Vlaamse Rand rond Brussel en in De Wijers (het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk), om te vormen tot aantrekkelijke en veelzijdige natuurlijke plekken.
Door verschillende aspecten van open ruimte - zoals waterbuffering, groene werkomgeving, duurzame voedselproductie, groene ontmoetingsplek- in hun geheel te bekijken kan een hogere maatschappelijke meerwaarde worden gecreëerd voor deze gebieden.

Zes projectgebieden

In zes projectgebieden maken experten de volgende jaren ontwerpvisies. Dat doen ze samen met studenten, bewoners, bezoekers, bedrijven, werknemers, lokale overheden en organisaties. Die ontwerpvisies vertaalt de Vlaamse Landmaatschappij in inrichtingsplannen voor realisaties op het terrein. Zo voorziet het project de ecologische (her)aanleg van een twintigtal vijvers, poelen en natuurlijke waterbuffers, een natuurvriendelijke herinrichting van drie waterlopen, aanplant van enkele percelen boomgaard en stadsbos, aanleg van wandel- paden en vijf groene ontmoetingsruimtes, ... in de Vlaamse Rand en in de Wijers.

Met die voorbeeldprojecten en beleidsaanbevelingen voor lokale en Europese beleidsmakers wil Green4Grey de veelzijdigheid en het belang van groen en blauw voor randstedelijke gebieden benadrukken. 

Leen Van den Bergh Diensthoofd Communicatie, Regio Oost at Vlaamse Landmaatschappij