Groen licht voor aanleg Kerremanspark in Asse-Zellik

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, geeft groen licht voor de uitvoering van het landinrichtingsproject Molenbeek-Maalbeek in Asse. De start van de werken is voorzien voor het najaar van 2016. De totale investering bedraagt 440.000 euro. De Vlaamse overheid betaalt daarvan 288.000 euro, de gemeente Asse en Europa betalen de overige 152.000 euro.

Om de toenemende verstedelijking rond Brussel een halt toe te roepen, investeert de Vlaamse overheid al jaren in het behoud, de versterking en de verdere ontwikkeling van de open ruimte in de Vlaamse Rand. Daarom begint de Vlaamse Landmaatschappij in Asse, in samenwerking met de gemeente, aan de uitbouw van een nieuw park, het Kerremanspark, dat ten oosten van Zellik ligt en grenst aan het Brussels gewest. Het park vormt een belangrijke schakel tussen het researchpark, de woonwijk Horing, de vallei van de Molenbeek en het moeras van Ganshoren. Het uitgangspunt van het ontwerp, opgemaakt door studiebureau Omgeving, is een samenspel van natuur, recreatie en landbouw. Het park van 13 hectare wordt een groene schakel waar omwonenden, werknemers van het researchpark en passanten kunnen gebruik van maken.

In een voorbereidende fase  liet de Vlaamse Landmaatschappij in het Kerremanspark al ruim 4.000 stuks bosgoed aanplanten en werd een sluikwerf weggehaald uit het park. Nu wordt het gebied volledig heringericht als groene long. Centraal wordt een parklint met een lengte van 1 km aangelegd. Via die lus kom je in de verschillende sfeerzones. Het parklint leidt de bezoekers langs open plekken, (speel)bossen en verdoken pareltjes natuur. Langs de vallei wordt er via knuppelpaden (houten wandelpaden) en een ‘plek aan het water’ opnieuw een relatie gelegd met de nu nog verscholen waterloop.

Joke Schauvliege: “Door de aanleg van die groene plek krijgt het naastgelegen researchpark een nieuw gezicht. Het is bekend dat een groene omgeving een positief effect heeft op de gezondheid van werknemers en omwonenden. Daarom wordt er nadrukkelijk geïnvesteerd in de aanleg van groene plekken, waar men kan lunchen of vergaderen ‘in het groen’. Ook de fiets- en wandelverbindingen in het gebied worden uitgebreid en verbeterd.”

Op ruimere schaal maakt het park deel uit van een netwerk van kwalitatieve grotere natuurplekken binnen een sterk verstedelijkte context. Het Kerremanspark legt namelijk een verbinding tussen het Laarbeekbos, het moeras van Ganshoren en het Boudewijnpark. Dat geeft de aanwezige, soms bedreigde, planten en dieren meer ruimte.

Jan Pauwels

Woordvoerder Kabinet Joke Schauvliege, Vlaams ministerie van Omgeving, Natuur en Landbouw

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact