Skip to Content
Groene bufferzone Cathemgoed in Dudzele krijgt vorm

Groene bufferzone Cathemgoed in Dudzele krijgt vorm

In de kerstvakantie gaat het eerste deel van het Cathemgoed, een nieuwe publieke groenzone in Dudzele, deelgemeente van Brugge, open voor het publiek. Deze week wordt er nog volop beplant: op een perceel van 9500 m2  worden zo’n 3200 bomen geplant.

Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de A11 en het dorpscentrum van Dudzele. Het is een groenzone die Dudzele visueel moet afschermen van de haven en de A11. De Vlaamse Landmaatschappij richt de groenzone in in het kader van het landinrichtingsplan A11.  

De weilanden achter de huizen langs de Zwaanhofstraat en de Westkapelsesteenweg worden publiek toegankelijk. Er wordt gezorgd voor bomenrijen van wilgen en populieren, wandelpaden, grachtjes en een picknickplaats. Aan de Vaneweg wordt een perceel van 9500 m² bebost, met in het midden een open plek van 1500 m². Het zal als speelbos gebruikt kunnen worden. Er worden 634 zwarte elzen, 317 hazelaars, 1268 zomereiken, 634 boswilgen en 317 fladderiepen aangeplant. De aanplantingen zijn volop bezig en zullen tegen het eind van deze week klaar zijn.

Hoewel de terreinwerken o.a. door de weersomstandigheden vertraging opliepen, wordt dit eerste deel van het Cathemgoed, ten oosten van de Zwaanhofstraat, in de kerstvakantie opengesteld voor de omwonenden.

Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem kwam vandaag een kijkje nemen en ze plantte één van de bomen van het Cathemgoedbos. Ze toonde zich tevreden dat de werken voor het eerste deel zo goed als klaar zijn en noemde het een eindejaarsopsteker die de leefbaarheid van Dudzele bevordert.

Het tweede deel, ten westen van de Zwaanhofstraat, wordt als park aangelegd. Het zal o.a. bestaan uit een grasplein, een boszone en een dorpsboomgaard met een vijftigtal hoogstamfruitbomen. Er komt ook een nieuwe fiets- en wandelverbindingtussen het Dudzeels Neerhof, het Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo worden  het Cathemgoed en het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van deze wijken. De werken hiervoor gaan wellicht in het najaar van 2021 van start.

Meer info over het landinrichtingsproject A11 op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Cathemgoed.aspx.

 

Karolien Bracke communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL