Groene bufferzone Cathemgoed in Dudzele krijgt vorm

In de kerstvakantie gaat het eerste deel van het Cathemgoed, een nieuwe publieke groenzone in Dudzele, deelgemeente van Brugge, open voor het publiek. Deze week wordt er nog volop beplant: op een perceel van 9500 m2 ​ worden zo’n 3200 bomen geplant.

Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de A11 en het dorpscentrum van Dudzele. Het is een groenzone die Dudzele visueel moet afschermen van de haven en de A11. De Vlaamse Landmaatschappij richt de groenzone in in het kader van het landinrichtingsplan A11. ​

De weilanden achter de huizen langs de Zwaanhofstraat en de Westkapelsesteenweg worden publiek toegankelijk. Er wordt gezorgd voor bomenrijen van wilgen en populieren, wandelpaden, grachtjes en een picknickplaats. Aan de Vaneweg wordt een perceel van 9500 m² bebost, met in het midden een open plek van 1500 m². Het zal als speelbos gebruikt kunnen worden. Er worden 634 zwarte elzen, 317 hazelaars, 1268 zomereiken, 634 boswilgen en 317 fladderiepen aangeplant. De aanplantingen zijn volop bezig en zullen tegen het eind van deze week klaar zijn.

Hoewel de terreinwerken o.a. door de weersomstandigheden vertraging opliepen, wordt dit eerste deel van het Cathemgoed, ten oosten van de Zwaanhofstraat, in de kerstvakantie opengesteld voor de omwonenden.

Brugs schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem kwam vandaag een kijkje nemen en ze plantte één van de bomen van het Cathemgoedbos. Ze toonde zich tevreden dat de werken voor het eerste deel zo goed als klaar zijn en noemde het een eindejaarsopsteker die de leefbaarheid van Dudzele bevordert.

Het tweede deel, ten westen van de Zwaanhofstraat, wordt als park aangelegd. Het zal o.a. bestaan uit een grasplein, een boszone en een dorpsboomgaard met een vijftigtal hoogstamfruitbomen. Er komt ook een nieuwe fiets- en wandelverbindingtussen het Dudzeels Neerhof, het Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo worden ​ het Cathemgoed en het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van deze wijken. De werken hiervoor gaan wellicht in het najaar van 2021 van start.

Meer info over het landinrichtingsproject A11 op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Cathemgoed.aspx.

 

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact