Skip to Content
Grondwerken starten in Alsembergse Beemd

Grondwerken starten in Alsembergse Beemd

Half mei beginnen de graafwerken voor een nieuw park in de Alsembergse Beemd. Wandelaars en fietsers zullen daardoor enkele weken een omweg moeten maken, maar vanaf volgend jaar genieten ze van nieuwe paden door het park. Naast recreatie is er aandacht voor waterberging.

In deze fase vinden de grondwerken plaats. Voor de aanleg van een bufferbekken moet ongeveer 15.000 m3 grond afgevoerd worden uit de voormalige Volvo-parking.

Een nieuw te graven gracht tussen de Molenbeek en de Leuzebeek zorgt voor een bypass, zodat de vissen de waterval aan de Ensdellemolen in de toekomst kunnen vermijden. Zo krijgt de vispopulatie opnieuw alle kansen.

Daarnaast komen er nieuwe poelen waar plaats is voor amfibieën en libellen.

Tijdens de ochtend- en avondspits zullen fietsers ongehinderd het pad Dam in de werfzone kunnen nemen. Vrachtverkeer is daar dan niet toegelaten. Overdag zal er gedurende zes weken tijdelijk een moeilijke doorgang zijn langs de werf tussen de Brusselsesteenweg en de tijdelijke brug "De Lambiek". Fietsers en voetgangers dienen dan voorzichtig te kruisen. Het wandelpad "Broek" wordt afgesloten voor voetgangers en fietsers omdat hier geen veilige kruisingen met het vrachtverkeer mogelijk zijn.

Het project Alsembergse Beemd maakt deel uit van het landinrichtingsproject "Land van Teirlinck". Naast een veilige fietsverbinding en ontspanningsmogelijkheden biedt het nieuwe park binnenkort een aangepaste waterberging om overstromingsrisico's te verminderen. De werken worden gefinancierd door Vlaanderen voor 1.160.000 euro, de gemeente Beersel voor 500.000 euro en de provincie Vlaams-Brabant 235.000 euro. Het project krijgt ook Europese steun via LIFE BELINI.

Contacteer ons
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij
Rita Vermaelen Werftoezichter, Vlaamse Landmaatschappij
Raf Nilis Leidend Ambtenaar, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij
Rita Vermaelen Werftoezichter, Vlaamse Landmaatschappij
Raf Nilis Leidend Ambtenaar, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL