Groter wandelnetwerk, meer speelpret in Landschapspark Bulskampveld

Het Landschapspark Bulskampveld komt met een vernieuwd wandelnetwerk. In Nieuwenhove (Oostkamp) heeft de Vlaamse Landmaatschappij daaraan bijgedragen met enkele nieuwe wandelpaden en met twee speelzones die deel uitmaken van de nieuwe Expeditie Bulskampveld.

Wandelnetwerk Bulskampveld uitgebreid

Het wandelnetwerk Bulskampveld verbindt de toeristische regio’s Brugse Ommeland (West-Vlaanderen) en Meetjesland (Oost-Vlaanderen). De uitbreiding van 150 km naar 225 km zorgt dat het wandelnetwerk nu ongeveer het hele Landschapspark Bulskampveld aandoet. Via de knooppunten wandel je door historische bosgebieden zoals de Vagevuurbossen, de Vorte Bossen, het Hoogveld en het Provinciedomein Bulskampveld. Er zijn ook heel wat heidelandschappen en majestueuze bosdreven. De bewegwijzering van het netwerk is uitgevoerd in twee richtingen. Via de onthaalpoorten met infoborden, verspreid over het wandelnetwerk, ben je snel op pad.

Dankzij de inrichtingswerken van de VLM en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid maken de bossen van Nieuwenhove en Kampveld nu ook deel uit van het knooppuntennetwerk. In het kader van het landinrichtingsproject Nieuwenhove-Gruuthuyse zorgde de VLM i.s.m. de gemeente Oostkamp voor een halfverhard fiets- en wandelpad tussen de wijk Nieuwenhove en het afrittencomplex van de E40 en voor de aanleg van een speelzone “Groene Vinger” en een speelzone in de ​ Waterstraat. Tussen het Nieuwenhovebos en het Kampveld werden enkele bestaande wegen en dreven aangekocht en opengesteld voor de recreant. Volgend jaar komt er nog een buurtpark op een voormalige stockeerplaats van de gemeente Oostkamp (de Legendalesite) met o.m. volkstuintjes en een hondenlosloopzone. Natuur en Bos legde in het Kampveld (kant Waardamme) 2,5 ha speelbos aan met spelelementen in houtsnijwerk. Via 2 nieuwe brugjes over de Rivierbeek zijn deze bossen nu deel van het wandelnetwerk.

Herfst in de bossen van het Bulskampveld @Jan D'Hondt 2018
Herfst in de bossen van het Bulskampveld @Jan D'Hondt 2018

Expeditie Nieuwenhovebos

In het Nieuwenhovebos is een vijfde “Expeditie Bulskampveld” klaar. De Expedities zijn avontuurlijke en duurzame wandelroutes van twee à drie kilometer voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun gezelschap. De stier van het Bulskampveld wijst de weg via paaltjes en de kinderen krijgen allerlei opdrachten. Bij de Expeditie Nieuwenhovebos zijn ze gerelateerd aan de Bronstijd. Ze verwijzen zo naar de vele archeologische vindplaatsen uit deze periode in de omgeving van Nieuwenhove. Ook bij de uitwerking van de speelzones in Nieuwenhove heeft de VLM ingespeeld op het thema van de Bronstijd. Zo werd in de speelzone Groene Vinger een bronstijdwoning gereconstrueerd als spelelement.

Speelplezier op Expeditie Bulskampveld bij Nieuwenhovebos
Speelplezier op Expeditie Bulskampveld bij Nieuwenhovebos

 

De expeditie start aan het nieuwe onthaalpunt van het landschapspark Bulskampveld dat door de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Oostkamp recent werd ingericht aan de Waterstraat (aantakking met Kanunnik Davidstraat). Dit onthaalpunt bevat een startbord met aanduiding van de recreatieve circuits en de omgeving van het Nieuwenhovebos en een infobord van het bos zelf over het bos.

De stier is de mascotte van het landschapspark. ​ "Bulskampveld" komt van "bulnas campa", wat "stierenveld" betekent.
De stier is de mascotte van het landschapspark. ​ "Bulskampveld" komt van "bulnas campa", wat "stierenveld" betekent.

 

Praktisch

Wandelnetwerk Bulskampveld wordt uitgegeven op scheurvrij en waterbestendig papier. De kaart kost € 8,00 en is verkrijgbaar via de webshop van Westtoer (shop.westtoer.be) en Toerisme Oost-Vlaanderen (www.routen.be/webshop). Je kan de kaart ook kopen via het Bezoekerscentrum Bulskampveld, www.west-vlaanderen.be/bulskampveld.

Alle informatie over de Expedities vind je op de vernieuwde Ontdekkingskaart van het Landschapspark Bulskampveld. Deze kaart is gratis te verkrijgen bij Westtoer en Toerisme Oost-Vlaanderen. Via www.landschapspark-bulskampveld.be kan je de kaart downloaden, en vind je de aparte routekaartjes en alle praktische informatie over de Expedities.

De nieuwe speelzones bevinden zich langs de Waterstraat en langs het verbindingspad tussen de Hertendreef en de Kanunnik Davidstraat aan de rand van de wijk Nieuwenhove in Oostkamp.

Speeltoestel op speelzone "Groene Vinger" met een bronstijdwoning als inspiratiebron @VLM, Herlinde Jacobs
Speeltoestel op speelzone "Groene Vinger" met een bronstijdwoning als inspiratiebron @VLM, Herlinde Jacobs

 

Frank Debeil

projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

 

Karolien Bracke

communicatieverantwoordelijke, Vlaamse Landmaatschappij

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact