Gun jezelf een kuur in de natuur

De link tussen natuur en gezondheid zit in het DNA van de VLM. In onze inrichtingsprojecten en via de subsidies die we verlenen, zorgen we voor aantrekkelijke landschappen en toegankelijke natuur die goesting geven om erop uit te trekken en aan je gezondheid te werken. In dit artikel zoomen we in op enkele projecten met een expliciete link tussen natuur en gezondheid. Ontdek verder hoe onze collega's hun batterijen opladen in de open ruimte.

Project Zilvergroen verhoogt natuurbeleving van personen met dementie

Begin dit jaar kreeg het project Zilvergroen van het Regionaal Landschap Meetjesland, via PDPO III plattelandssubsidies van de VLM om de natuur dichter bij ouderen te brengen en ouderen dichter bij de natuur te brengen. Het project wil de natuurbeleving van personen met dementie die in zorginstellingen verblijven verhogen.

Maldegemveld
Maldegemveld

Elien Desnerck van het Regionaal Landschap Meetjesland:

“We willen de natuur inzetten als middel om herinneringen op te halen, te ontspannen, gesprekken te stimuleren en sociale contacten te vergemakkelijken. Zo ontwikkelen we natuurrugzakken die personen met dementie aanzetten om erop uit te trekken en de natuur te beleven. Daarnaast willen we ook minder mobiele ouderen in beweging brengen door rollator- en rolstoelvriendelijke wandelroutes in kaart te brengen en gebruik te maken van bestaande initiatieven rond auto- en rolstoelfietsdelen.”

Volkstuintjes: bron van vitaminen voor lichaam en geest

Gezondheid is voor vele tuiniers een van de belangrijkste redenen om zich aan te sluiten bij een volkstuin. Je blijft er niet alleen fysiek in vorm, maar ontmoet er ook andere mensen waarmee je een babbeltje kunt doen tijdens het kweken en oogsten van je groenten.

Sommige volkstuinprojecten hebben een specifieke link met de zorgsector. Zo werd op zorgcampus De Boomgaard in Langemark een tuin aangelegd voor de bewoners om een actieve levensstijl in de buitenlucht aan te houden. Ook warme tuinen Samentuin de Kanteling in Herzele is hier een mooi voorbeeld van.

Samentuin in Asse, Zellik
Samentuin in Asse, Zellik

Tussen 2012 en 2018 organiseerde de VLM jaarlijks een oproep om volkstuinparken te subsidiëren. Zo hielpen we 184 volkstuinen in de opstart, uitbreiding of modernisering van hun werking, met een totaalbudget van iets meer dan 2 miljoen euro. Na 7 jaar ondersteuning hebben we die subsidie grondig geëvalueerd. Het eindrapport van die evaluatiestudie bezorgen we aan minister Demir, zodat we in overleg een vervolg voor het beleid voor volkstuinen kunnen bepalen. Als we hierover meer nieuws hebben, lees je het in deze nieuwsbrief.

Laat ons jou inspireren...

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact