Haalt landschapskunst de oude Romeinen uit de grond?

Hoe Romeins en ander erfgoed in Willebringen zichtbaar wordt gemaakt.

De Ruilverkaveling Willebringen heeft al heel wat realisaties op haar teller staan. Komt daar binnenkort de ontsluiting van heel wat opmerkelijk erfgoed bij? Momenteel loopt er een openbaar onderzoek over hoe op enkele interessante sites met opmerkelijke bakens het verleden terug in het landschap kan worden gebracht.

Fietspaden, wandelwegen, wachtbekkens en zelfs een dassentunnel werden al gerealiseerd in het kader van de Ruilverkaveling Willebringen. In Hoegaarden, Tienen, Boutersem en Bierbeek heeft het landschap echter nog meer in petto, al valt dat niet meteen op.

De streek werd tussen 130 en 280 na het begin van onze jaartelling gekoloniseerd door de Romeinen. De vruchtbare leemstreek was de ideale locatie voor enkele grote Gallo-Romeinse boerderijen of 'villa rustica'. Archeologisch onderzoek in deelgemeenten Meldert, Kumtich en Willebringen leverde een schat aan informatie over deze waardevolle plekken. De Vlaamse Landmaatschappij gaat deze sites in de komende periode terug een plaats in het landschap geven. 'Landart' (of opmerkelijke kunst in het landschap) moet de aandacht vestigen op de rijke geschiedenis. De landart bestaat bijvoorbeeld uit verwijzingen naar het verwarmingssysteem van een oud badhuis of hypocaustum, maar kan ook refereren aan de manier waarop via onderzoekssleuven de gebouwen aan het licht werden gebracht.

Uit een recenter verleden stamt ook het militair vliegveld op het plateau van Beauchevain. Een replica van het Belgische opleidingsvliegtuig Renard R31 moet de passanten op het strategisch nut van het onverharde vliegveld wijzen.

Zowel over de Romeinse sites, als het vliegveld wordt later op een verrassende manier nog informatie aan bezoekers meegegeven. Momenteel (juni 2020) loopt er echter nog een openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning voor de 'Landart'. In de lokale gemeentehuizen vind je er meer info over of je kunt ook surfen naar www.omgevingsloket.be.

Ruilverkaveling Willebringen

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en is een voorbeeld van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Binnen dit ruilverkavelingsproject worden gronden herverkaveld en zorgt de overheid voor gebiedsgerichte oplossingen. Kwaliteitsvol wonen en duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van infrastructuur en het behoud van de landelijke rust zijn hierbij de uitgangspunten.

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

Annick Grillet

Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact