Skip to Content
Haalt landschapskunst de oude Romeinen uit de grond?

Haalt landschapskunst de oude Romeinen uit de grond?

Hoe Romeins en ander erfgoed in Willebringen zichtbaar wordt gemaakt.

De Ruilverkaveling Willebringen heeft al heel wat realisaties op haar teller staan. Komt daar binnenkort de ontsluiting van heel wat opmerkelijk erfgoed bij? Momenteel loopt er een openbaar onderzoek over hoe op enkele interessante sites met opmerkelijke bakens het verleden terug in het landschap kan worden gebracht.

Fietspaden, wandelwegen, wachtbekkens en zelfs een dassentunnel werden al gerealiseerd in het kader van de Ruilverkaveling Willebringen. In Hoegaarden, Tienen, Boutersem en Bierbeek heeft het landschap echter nog meer in petto, al valt dat niet meteen op.

De streek werd tussen 130 en 280 na het begin van onze jaartelling gekoloniseerd door de Romeinen. De vruchtbare leemstreek was de ideale locatie voor enkele grote Gallo-Romeinse boerderijen of 'villa rustica'. Archeologisch onderzoek in deelgemeenten Meldert, Kumtich en Willebringen leverde een schat aan informatie over deze waardevolle plekken. De Vlaamse Landmaatschappij gaat deze sites in de komende periode terug een plaats in het landschap geven. 'Landart' (of opmerkelijke kunst in het landschap) moet de aandacht vestigen op de rijke geschiedenis. De landart bestaat bijvoorbeeld uit verwijzingen naar het verwarmingssysteem van een oud badhuis of hypocaustum, maar kan ook refereren aan de manier waarop via onderzoekssleuven de gebouwen aan het licht werden gebracht.

Uit een recenter verleden stamt ook het militair vliegveld op het plateau van Beauchevain. Een replica van het Belgische opleidingsvliegtuig Renard R31 moet de passanten op het strategisch nut van het onverharde vliegveld wijzen.

Zowel over de Romeinse sites, als het vliegveld wordt later op een verrassende manier nog informatie aan bezoekers meegegeven. Momenteel (juni 2020) loopt er echter nog een openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning voor de 'Landart'. In de lokale gemeentehuizen vind je er meer info over of je kunt ook surfen naar www.omgevingsloket.be.

Ruilverkaveling Willebringen

De ruilverkaveling Willebringen (2578 ha) ligt op het grondgebied van vier gemeenten (Bierbeek, Hoegaarden, Boutersem en Tienen) en is een voorbeeld van een modern, geïntegreerd plattelandsproject. Binnen dit ruilverkavelingsproject worden gronden herverkaveld en zorgt de overheid voor gebiedsgerichte oplossingen. Kwaliteitsvol wonen en duurzaam werken in een landbouwomgeving, opwaardering van cultuur en identiteit van het landschap, oordeelkundig landgebruik, uitbouw en beheer van infrastructuur en het behoud van de landelijke rust zijn hierbij de uitgangspunten.

Contacteer ons
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Annick Grillet Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Annick Grillet Projectleider, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL