Hemelspark langs de Winterbeek

Kortessem

De natuurspeelzone van Kortessem, beter bekend als het Hemelspark, is voortaan vlot en vooral veilig, bereikbaar voor wie te voet of met de fiets vanuit het centrum van Kortessem vertrekt.

Het 3 hectare grote Hemelspark, dat zich in de vallei van de winterbeek vlak bij het centrum van Kortesssem bevindt, kreeg de laatste jaren een volledige make-over: van leegstaand exotisch vogelpark, transformeerde het tot een veelgebruikte natuurspeelzone. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kocht in opdracht van de Ruilverkaveling Jesseren het oude vogelpark en vormde het om tot stukje natuur waar de jeugd(-verenigingen) en families geregeld komen spelen. De ‘Verborgen Moois-wandeling’ start er en er werd speciale aandacht aan amfibieën geschonken door het ecologisch herinrichten van de vijvers en het opwaarderen van een oude poel.

Dat stukje openbaar groen is nu vlot bereikbaar langs een nieuw fiets-wandelpad dat werd gerealiseerd langs de oever van de Winterbeek. Daarvoor sloegen Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Kortessem en het Ruilverkavelingscomité Jesseren de handen in elkaar. Je moet nu enkel nog de N20, Tongerse Steenweg, oversteken, maar hier komt ​ in de nabije toekomst ook een veilige oversteekplaats met middenberm. Oud en jong raken nu makkelijker in het park via het pad en enkele nieuwe bruggetjes. Maar vooral de jeugd kan dus gebruik maken van de nieuwe verbinding om van Kortessem tot in het Hemelspark te raken, hoewel ook de reguliere wandelaars baat hebben bij de verbinding naar de horeca in Kortessem-centrum.

Speciaal voor de oplevering van deze verbinding werd in het park nog een gedenksteen gerealiseerd met de namen van Francis en Jacky Van Overstraeten. Die twee broers waren in de jaren ’80 de Limburgse pioniers inzake onderzoek en bescherming van amfibieën in de provincie. De poel uit het park was de laatste die Francis onderzocht, maar voor hij stierf in 2015 kon hij de VLM ervan overtuigen om hier herstel van een oude poel en amfibievriendelijke aanleg van de vijvers mee op te nemen bij de herinrichting van het Hemelspark

Gedenksteen voor de gebroeders Van Overstraeten
Gedenksteen voor de gebroeders Van Overstraeten

Voor inhoudelijke informatie:

Website preview
Op ontdekking in de ruilverkaveling Jesseren
Deze website laat je mee proeven van de onderzoeken, plannen, realisaties van de ruilverkaveling Jesseren in de gemeenten Borgloon, Kortessem en Tongeren. We willen je een beeld geven van wat de ruilverkaveling in dit gebied heeft veranderd.
Esri

 

Paul De Vis

Projectmanager Noord-Limburg, Vlaamse Landmaatschappij

Persinformatie:

Juul Adriaens

Adjunct-woordvoerder VLM

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met