Heraanleg Kluizensesteenweg maakt omgeving veiliger en groener

Werken in Gentse kanaalzone starten maandag 11 maart

Op maandag 11 maart 2024 starten de werken aan de Kluizensesteenweg in Gent op de grens met Evergem. De straat krijgt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en een heraanleg met een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 4 m breed. Dit fietspad vormt een veilige verbinding richting de koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid en Kerkbrugge-Oost en de achterliggende industriezone. De werken duren tot na de zomer. De kostprijs van de werken bedraagt 770.000 euro, met de werken aan de spoorwegovergang erbij komt dit op een totaal van 900.000 euro.

 

Werken aan de Kluizensesteenweg

De werken worden uitgevoerd door Farys, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), samen met de Stad Gent en de gemeente Evergem. ​
De heraanleg van de Kluizensesteenweg met een vrijliggend fietspad vormt de laatste schakel in het landinrichtingsproject Langerbrugge-Zuid van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De uitvoering werd bekeken in een groter geheel van andere werken die in deze omgeving ook op de planning stonden zoals de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Dit betekende bijkomend overleg en afstemming met verschillende administraties, besturen en aannemers. Vanuit het landinrichtingsproject nam VLM hierbij een coördinerende rol op. Dit leidde tot een uitvoeringsproject waarbij de werken worden afgestemd op elkaar en de overlast voor de buurt beperkt blijft. ​

Brede fietspaden en meer groen

De nieuwe fietssnelweg F402 zal langs de Kluizensesteenweg 4 meter breed zijn en zal fietsers veilig van het veer van Langerbrugge naar de Burggravenlaan en bij uitbreiding de Gentweg laten fietsen. De bermen tussen de fietssnelweg en de rijweg leggen we breed en verlaagd aan. Zo kan het water van de weg en het fietspad rustig in de bodem trekken. Tussen het fietspad en de rijweg en ook langs de Burggravenstroom planten we bomen.

Op vraag van de bewoners voorzien we 4 parkeerplaatsen. De Kluizensesteenweg krijgt ook een nieuwe bushalte. Deze zal vlot bereikbaar zijn via nieuw aangelegde brede voetpaden.

Toekomstbeeld na heraanleg Kluizensesteenweg ©Lobelle
Toekomstbeeld na heraanleg Kluizensesteenweg ©Lobelle

De werken worden uitgevoerd door aannemer Van den Berghe, de werken aan de spoorwegovergang door Infrabel. De totale kostprijs van de werken bedraagt 900.000 euro.

Drie fases voor minder hinder

De werken starten op maandag 11 maart 2024 en duren tot na de zomer. Slechte weersomstandigheden zoals vorst of regen kunnen voor vertraging zorgen.

 • Fase 1: van maandag 11 maart 2024 tot de zomer
  • er wordt dan gewerkt tussen de Langerbruggekaai en de spoorweg
  • in deze fase leggen we het vrijliggend fietspad aan.
 • Fase 2: tussen 15 april en 15 mei 2024
  • dan gebeuren de riolerings- en wegeniswerken en de werken aan de spoorwegovergang
  • de werken aan de spoorwegovergang worden uitgevoerd door Infrabel
  • gedurende één week zal de spoorwegovergang afgesloten zijn voor alle verkeer.
 • Fase 3: start net voor of kort na de zomer
  • werken aan het kruispunt Langerbrugsestraat en Burggravenlaan
  • tijdens deze werken geldt er een omleiding.
Faseringsplan uitvoering werken
Faseringsplan uitvoering werken

Toegankelijkheid

Tijdens de werken blijft de verbinding tussen de Burggravenlaan en de Langerbruggekaai, op 1 week na, steeds toegankelijk zijn voor fietsers. Die ene week valt in de periode 15 april 2024 tot 15 mei 2024. De exacte week wordt gecommuniceerd zodra de concrete datum beschikbaar is.

Vanaf maandag 11 maart 2024 tot het einde van de werken wordt de weg afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Er geldt dan een omleiding. De omleidingsplannen zijn raadpleegbaar zijn via www.vlm.be/kluizensesteenweg
De bussen van De Lijn zullen vanaf 11 maart tot het einde van fase 2 een omleiding volgen via de Langerbruggestraat. Vanaf fase 3 zullen ze via Elslo rijden.

Tijdens de werken probeert de aannemer de hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Alle hinder vermijden, is evenwel onmogelijk. De aannemer houdt zo lang mogelijk de voetpaden in bruikbare staat.

Contactgegevens

Farys
Bjorn Windels, projectleider ​
[email protected] ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 09 241 06 30

Stad Gent
Nick Van Eetvelde, werftoezichter ​
[email protected] ​ ​ 0476 89 64 32

Andy Williame, werftoezichter ​
[email protected] ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 0497 94 70 62

Gemeente Evergem
Briand Oosterlinck ​
[email protected] ​ ​ ​ ​ 09 216 05 00

Vlaamse Landmaatschappij
Michael Roos - aanspreekpunt werken voor VLM ​
[email protected] ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 09 244 85 61

Persinfo
Els Seghers, communicatieverantwoordelijke VLM ​
[email protected] ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 0494 564841

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact