Herinrichting natuurgebied Schansbroek te Genk

Dinsdag 24 mei 2016 — De werken voor de herinrichting van natuurgebied Schansbroek zijn zonet gestart. Deze werken kaderen binnen het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De werken worden grotendeels gefinancierd door VLM, maar ook door het Europese Life-project Green4Grey, de stad Genk en de provincie Limburg.

Het Schansbroek is een natuurgebied in de schaduw van de André Dumont-mijn in Waterschei (Genk). Het is het brongebied van de Stiemerbeek, maar door de steenkoolontginning is de ondergrond verzakt en kan het water van de Stiemerbeek niet meer op natuurlijke wijze wegvloeien. Dit water wordt gepompt naar de lagergelegen Stiemerbeek.

Wegens de toekomstige, nieuwe ontwikkelingen op de mijnsite is het noodzakelijk dat dit natuurgebied wordt heringericht om in te spelen op de noden van de nieuwe en huidige gebruikers.

Voor de fietsers wordt er een nieuwe verbinding aangelegd tussen het Thorpark en As (via de Springstraat). Zo geraken de toekomstige werknemers van het Thorpark op een veilige en milieuvriendelijke manier op hun werkplek. In het natte elzenbroekbos worden knuppelpaden aangelegd zodat de wandelaars ook kunnen genieten van deze natuur. Dit najaar zullen we de huidige beplanting in en rond de voormalige mijnbekkens rooien en de oude resterende omheiningen van de mijn verwijderen.

 

Aanleg buurtpark in 2017

De uitvoering van de tweede fase start in het voorjaar van 2017. Deze werken omvatten het herstel van de voormalige mijnbekkens en de historische schans en de heraanleg van het “buurtpark”. Het buurtpark werd samen met de buurtbewoners uitgetekend. Zij kozen voor de aanleg van volkstuinen, speelelementen voor de kinderen en talrijke voorzieningen voor de bewoners van het dienstencentrum de Steymer zoals wandelpaden, petanque, … Ook de voetbalclub krijgt een aangepast voetbalveld.

Europa investeert met het project Green4Grey in Schansbroek

De kostprijs voor fase 1 is 220.000€  waarvan het grootse gedeelte wordt betaald door VLM maar ook stad Genk, de provincie Limburg en het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie via het project Green4Grey doen hun bijdrage. Green4Grey wil natuurlijke landschappen creëren in een stedelijke omgeving waarbij verschillende functies gecombineerd worden.

Annick Serdons Communicatieverantwoordelijke VLM Regio Oost at Vlaamse Landmaatschappij
Stijn Hermans Projectleider VLM Regio Oost at Vlaamse Landmaatschappij