Herinrichting parking achter basiliek van Scherpenheuvel van start

Deze week start de heraanleg van de parking en de omgeving achter de Basiliek van Scherpenheuvel. Gedurende een jaar wordt er gewerkt aan de realisatie van  parkeergelegenheid voor bezoekers van Scherpenheuvel en het gebied de Merode. Het einde van de werken is voorzien in november 2020.

Ontwikkeling van poort Scherpenheuvel

De parking en de omgeving achter de basiliek hebben een belangrijke onthaalfunctie voor Scherpenheuvel. Een kwalitatieve inrichting en informatievoorziening zijn er belangrijk voor bezoekers aan de basiliek van Scherpenheuvel en het omliggende gebied de Merode.


Werken aan de parkings

Scherpenheuvel trekt veel bezoekers aan. Om iedereen te kunnen ontvangen, zijn werken aan de huidige parking noodzakelijk en komt er een extra  parking aan de overkant van de toegangsweg naar de huidige parking (Spordel). Beide parkings worden landschappelijk ingepast in de omgeving. Op de gerenoveerde parking zal er plaats zijn voor 130 wagens. De nieuwe parking biedt plaats voor 50 wagens. De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in waterdoorlatende betonstraatstenen en het water wordt lokaal gebufferd, wat in het veranderende klimaat erosie en verdroging helpt voorkomen.

Het landschap achter de huidige parking wordt hersteld volgens het historisch heuvelprofiel en kan bij grote drukte tijdens de Mariamaand ook dienen als overloopparking. De kaprijpe Italiaanse populieren worden verwijderd en nieuwe, streekeigen heesters en bomen worden aangeplant. Het historische stort wordt tot slot afgegraven.
De werken nemen ongeveer een jaar in beslag. Om overlast te voorkomen in de drukke meimaand, wordt er tijdelijk extra parkeermogelijkheid voorzien.


Timing van de werken

De nieuwe parking aan de overkant van de Spordel (3 februari 2020 – 15 april 2020) wordt eerst gerealiseerd. De aannemer start tegelijk met het rooien van de bomen op de grote parking. De inrichtingswerken aan de grote parking beginnen na 15 augustus 2020.  Het einde van de werken is gepland in november 2020.

Voor de realisatie van de parkings, werd een budget voorzien van € 772.437. Daarvan wordt € 540.706 bijgedragen vanuit de Vlaamse subsidies voor landinrichting Poort Scherpenheuvel. Het restbedrag wordt door de stad Scherpenheuvel-Zichem en de Kerkfabriek bijeengebracht.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

 

Juul Adriaens

adjunct-woordvoerder

Els Remans

Projectleider de Merode - VLM

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Contact