Het Parkbos boomt!

Op 6 oktober 2020 verlengden de Vlaamse, provinciale en lokale besturen voor de vierde keer hun engagement om samen het Parkbos verder uit te bouwen.Tijdens het persmoment werden Maria en Monique Declercq, sleutelbewaarsters van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Hemelrijk, in de bloemetjes gezet.

Terreinrealisaties staan centraal. Maar de projectpartners zien het grootser.

Het Parkbos groeide de voorbije jaren uit tot een bijzondere plek aan de rand van Gent. Variatie troef in deze 1200 hectare grote groenpool. Behalve bos vind je er ook natte natuur, speelnatuur, door oude knotbomen omzoomde graslanden en statige kastelen met imposante tuinen en toegangsdreven. Een kruisbestuiving tussen rijke geschiedenis en nieuwe natuurontwikkeling.

Het projectpartnerschap kan al mooie realisaties voorleggen zoals de fiets-, wandel- en ruiteras op de oude spoorwegbedding, de Parkbosbruggen, de aanplanting van 300 hectare nieuw bos en het wandelnetwerk in de boskern Grand Noble en de Vallei van de Rosdambeek. Met het wastinebeheer, de begrazing door de rondtrekkende schaapskudde en het extensieve graslandbeheer in Grand Noble kan het Parkbos een mooi staaltje uitmuntend natuurbeheer voorleggen.

Ook de komende jaren staan terreinrealisaties centraal: twee speelbossen, de inrichting van het deelgebied Scheldevelde en de Zeven Dreven, een onthaalzone aan de Moeistraat, het versterken van de drevenstructuren, het verder uitrollen van een recreatief netwerk voor wandelaars, fietsers en ruiters en de aanpak van mobiliteitsuitdagingen. De overheden werken hiervoor samen met een brede groep geëngageerde verenigingen en ondernemers uit de streek. Samen willen ze een sterke Parkbos-community oprichten met een vrijwilligers- en educatieve werking. Om al dit moois ook een lange toekomst te garanderen, wordt de komende jaren een beheerstructuur op poten gezet die de dagelijkse zorg voor het gebied op zich kan nemen. 

Maar de projectpartners zien het ook ruimer. Samen willen ze een nieuw toekomstverhaal schrijven voor het ruimere gebied, waarbij het Parkbos verbonden wordt met de Leievallei, de Scheldevallei, de Hospicebossen in Nazareth en het stadsbos Deinze.

Bijzonder aan het projectpartnerschap is dat er succesvol samengewerkt wordt over beleidsdomeinen en -niveau’s heen. Partners uit de natuur-, landbouw-, toerisme- en erfgoedsector; en Vlaamse, provinciale en lokale overheden slaan de handen in elkaar om het Parkbos nog mooier te maken.

 

Volgende overheden maken deel uit van het projectpartnerschap: Vlaamse Overheid (Natuur en Bos, Natuurinvest, Departement Onroerend Erfgoed, Vlaamse Landmaatschappij), de Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen, Stad Gent en de gemeentes De Pinte en Sint-Martens-Latem. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar.

Foto's: (c) Lieven Van Assche

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als de verstedelijking, de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit. We versterken de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. We zorgen voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

Samen met lokale en bovenlokale belanghebbenden geven we het openruimtebeleid, het plattelandsbeleid en het mestbeleid vorm en voeren we het uit op het terrein. Zo dragen we samen met onze partners bij aan de realisatie van de Europese en Vlaamse natuur-, plattelands- en milieudoelen.

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Neem contact op met