Skip to Content
Historische abdijhoeve Hooghof herleeft

Historische abdijhoeve Hooghof herleeft

Op dinsdag 4 augustus zijn de werken gestart voor de herinrichting van de omgeving rond Hooghof (Zellik/Asse). De focus ligt op de verbetering van de ecologische, landschappelijke en recreatieve verbindingen met de omgeving. Wegen en voetwegen krijgen een opfrisbeurt en aan wijk Wilgendaal wordt een zone ingericht als parkgebied.

Het Hooghof is een historische abdijhoeve in Zellik (Asse), vlak bij de Brusselse Ring. In 2013 kocht de Vlaamse Landmaatschappij 37 hectare landbouwgronden rond de hoeve.  Samen met de gemeente Asse en een aantal andere partners werd een landinrichtingsplan voor Hooghof uitgewerkt.  Na groen licht van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw in 2018 kon de uitwerking van start gaan.

Het landinrichtingsplan voorziet in verschillende maatregelen. Zo wordt een zone aan wijk Wilgendaal ingericht als parkgebied met onder andere een kleine hoogstamboomgaard en een hooiweide. Ook enkele wegen en voetwegen krijgen een opfrisbeurt. Zo wordt onder meer de weg aan Obbergen heraangelegd en komt er een nieuwe wandelverbinding tussen Wilgendaal en de omgeving van het Hooghof. Het plan voorziet daarnaast in de aanplant van enkele bomen rondom de abdijhoeve. Verder komen er een aantal nieuwe poelen en worden andere poelen hersteld. Tot slot voorziet het plan in maatregelen om de erosie in het gebied aan te pakken. Na de uitvoering van de werken moet het gebied meer kansen bieden voor recreanten, landbouwers, natuur, waterbeheersing en zachte mobiliteit.

“Ik maak met plezier middelen vrij voor dit project”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Met de herinrichting van deze prachtige abdijhoeve brengen we landbouwers en toeristen dichter bij de natuur. Daarnaast is ook de droogteproblematiek actueler dan ooit. Door het herstellen van bestaande poelen en het aanleggen van nieuwe maken we Asse weerbaarder tegen de droogte van morgen.”

Bij de planning en uitvoering van deze werken is rekening gehouden met de mogelijke evolutie van ‘werken aan de ring’. De werken die nu worden uitgevoerd komen bij eventuele latere werken aan de Ring 0 niet in het gedrang. Meer informatie kan je lezen op de VLM-website.

De herinrichting van de omgeving rond Hooghof maakt deel uit van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand.
Voor de uitvoering van de maatregelen is een budget voorzien van 565.409,31 euro. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Zuhal Demir, betaalt daarvan 342.178,85 euro. De gemeente Asse betaalt 212.963,82 euro en de gemeente Wemmel 9.563,73 euro.

Contacteer ons
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Luc Vander Elst Projectmanager Vlaamse Rand, Vlaamse Landmaatschappij
Juul Adriaens Adjunct-woordvoerder VLM
Luc Vander Elst Projectmanager Vlaamse Rand, Vlaamse Landmaatschappij
Over Vlaamse Landmaatschappij

De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.  

Voor de VLM zijn een veerkrachtige open ruimte en een dynamisch platteland vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, sociale cohesie en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. 

De VLM werd opgericht in 1988 en stelt ongeveer 600 personeelsleden te werk via 6 kantoren te Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

De foto's in onze perskamer zijn eigendom van de Vlaamse Landmaatschappij. Het gebruik van die foto's is toegestaan mits bronvermelding (copyright Vlaamse Landmaatschappij).

Vlaamse Landmaatschappij
Leen Van den Bergh
Woordvoerder VLM
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL